Tietopyynnöt julkisuuslain mukaan omista henkilötiedoista ja tiedoista asianosaisena

Julkisia palveluja toteutettaessa laaditaan usein asiakirjoja ja nämä asiakirjat voivat koskea esimerkiksi asiakkaan hoitoa, huoltoa tai muuta vastaavaa toimintaa.

Tämän ohjesivun yläsivu on Tietopyynnöt ja muut asiakkaan oikeudet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluissa | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (luvn.fi), sieltä kannattaa ensin katsoa yleinen ohjeistus, ohjeistus valtuutuksesta ja tietosuojavastaavan yhteystiedot.

Tällä sivulla kerrotaan henkilön oikeudesta saada omia tietojaan julkisuuslain mukaan, joka on rinnakkainen oikeus tietosuoja-asetuksen mukaiselle oikeudelle. Tietosuoja-asetuksen antamista oikeuksista on oma ohjesivunsa: Tietopyynnöt ja korjausvaatimukset tietosuoja-asetuksen mukaan | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (luvn.fi).  

Lisäksi tällä sivulla kerrotaan oikeudesta pyytää tietoja asianosaisena, mikä tarkoittaa oikeutta pyytää toisen henkilön tietoja erikseen määritellyissä tapauksissa.

Tällä sivulla on erillisiä pyyntölomakkeita sen mukaan, mistä palvelusta pyydät tietoja. Jos olet epävarma siitä, mitä lomaketta sinun tulisi käyttää, voit käyttää mitä tahansa lomaketta, kunhan kirjoitat sille selkeästi, mitä tietoja pyydät ja mitä palvelua asia koskee.

Oikeus pyytää omia henkilötietoja

Julkisuuslain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista, jollei laissa toisin säädetä.

Tämä julkisuuslain mukainen oikeus omien tietojen saamiseksi on rinnakkainen tietosuoja-asetuksen oikeuden kanssa ja tietosuoja-asetuksen mukaan voit pyytää omia henkilötietojasi täällä Tietopyynnöt ja korjausvaatimukset tietosuoja-asetuksen mukaan | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (luvn.fi).

Oikeutta omia henkilötietoja sisältävään asiakirjaan ei julkisuuslain mukaan ole, jos tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua, lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua.

Hyvinvointialue toimittaa tiedot mahdollisimman pian. Koska hyvinvointialueelta pyydettäviin sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakastietoihin sisältyy aina salassa pidettäviä tietoja, tiedot toimitetaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Asiakirjan tyypistä riippuen hyvinvointialue voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisesti tai paperisina. Paperitulosteista voidaan periä maksu.

Voit tehdä tietopyynnön hyvinvointialueelle sähköisesti, jolloin tunnistaudut palveluun vahvalla tunnistautumisella tai paikan päällä kirjaamossa paperilomakkeella, jolloin myös henkilöllisyys tarkastetaan.

Julkisuuslain mukaisten pyyntöjen lomakkeet palvelualueittain:

Ikääntyneiden palvelut / omia henkilötietoja koskeva tietopyyntö julkisuuslain mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Vammaispalvelut / omia henkilötietoja koskeva tietopyyntö julkisuuslain mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut / omia henkilötietoja koskeva tietopyyntö julkisuuslain mukaa (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut (esim. terveyspalvelut, aikuissosiaalityö, mielenterveys- ja päihdepalvelut, suun terveydenhuolto) / omia henkilötietoja koskeva tietopyyntö julkisuuslain mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Hyvinvointialueen työntekijöiden tiedot / omia henkilötietoja koskeva tietopyyntö julkisuuslain mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Voit tehdä tietopyynnön myös paikan päällä. Ota tällöin mukaasi henkilöllisyystodistus. Kaikki hyvinvointialuetta koskevat tietopyynnöt voi tehdä kirjaamossa.

Paikan päällä asioidessa pyyntö tehdään seuraavilla lomakkeilla:

Oikeus pyytää tietoja asianosaisena

Julkisuuslain mukaan asianosainen, joka voi pyytää toisen henkilön tietoja, on hakija, valittaja sekä muu, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Tällöin edellytetään, että asiakirja, jota pyydetään, voi tai on voinut vaikuttaa pyytäjän asian käsittelyyn.

Asianosaisella ei ole oikeutta asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua, lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua.

Asianosainen saa käyttää asianosaisjulkisuuden perusteella saamiaan tietoja sen oikeuden, edun tai velvollisuuden hoitamista koskevassa asiassa, johon asianosaisjulkisuus kohdistuu. Muussa asiassa asianosainen ei sen sijaan saa käyttää hyväksi tällaista tietoa. Asianosainen ei myöskään saa ilmaista sivulliselle asianosaisasemansa perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja.

Asiakirjan tyypistä riippuen hyvinvointialue voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisesti tai paperisina. Paperitulosteista voidaan periä maksu.

Voit tehdä tietopyynnön hyvinvointialueelle sähköisesti, jolloin tunnistaudut palveluun vahvalla tunnistautumisella tai paikan päällä kirjaamossa paperilomakkeella, jolloin myös henkilöllisyys tarkastetaan.

Ikääntyneiden palvelut / asianosaista koskeva tietopyyntö julkisuuslain mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Vammaispalvelut / asianosaista koskeva tietopyyntö julkisuuslain mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut / asianosaista koskeva tietopyyntö julkisuuslain mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut (esim. terveyspalvelut, aikuissosiaalityö, mielenterveys- ja päihdepalvelut, suun terveydenhuolto) / asianosaista koskeva tietopyyntö julkisuuslain mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Hyvinvointialueen työntekijöiden tiedot / asianosaista koskeva tietopyyntö julkisuuslain mukaan (suomiviestit.fi)(ulkoinen linkki)

Voit tehdä tietopyynnön myös paikan päällä. Ota tällöin mukaasi henkilöllisyystodistus. Kaikki hyvinvointialuetta koskevat tietopyynnöt voi tehdä kirjaamossa.