Asiakasohjaus ikääntyneille

Laadimme ikääntyneelle henkilökohtaisen suunnitelman ja huolehdimme tarvittavien palvelujen saannista.

Neuvomme, ohjaamme ja autamme sinua löytämään ratkaisuja hyvinvointisi sekä arjessa selviytymisesi tueksi, alueen palvelut huomioiden.  Huolehdimme siitä, että: - Arvioimme tilanteesi ja palvelutarpeesi laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti - löydämme sinulle oikea-aikaiset ja riittävät palvelut, jotka tukevat hyvinvointiasi, terveyttäsi, toimintakykyäsi ja itsenäistä suoriutumistasi. Asiakasohjaaja laatii kanssasi asiakassuunnitelman ja huolehtii, että saat tarvitsemasi palvelut. Palvelujesi kokonaisuuden suunnittelussa asiakasohjaajasi huomioi myös omaisten ja läheisten tuen. Palvelutarpeittesi selvittämisestä vastaa työntekijä, jolla on laaja-alaista asiantuntemusta sekä tarkoituksenmukainen laissa määritetty kelpoisuus tehtävään. Tilanteesi arvioidaan luotettavia ja monipuolisia menetelmiä käyttäen. Asiakasohjaajasi seuraa tarvittaessa tilannettasi ja toimii yhteistyössä muiden kanssasi toimivien työntekijöiden kanssa. Jos tilanteesi muuttuu, asiakasohjaaja arvioi kanssasi muuttuneet tarpeesi uudelleen. Tarvittaessa sinulle nimetään omatyöntekijä, joka vastaa palvelujen koordinoinnista ja yhteensovittamisesta.

Ehdot palvelun saamiseksi

Ikääntyneiden asiakasohjaus on tarkoitettu ensisijaisesti yli 65-vuotiaille Länsi-Uudenmaan alueella asuville tai oleskeleville henkilöille tai heidän läheisilleen.

Palvelu on maksuton.