Asunnon muutostyöt ikääntyneille

Korvaamme kodin välttämättömät muutostyöt, joita itsenäinen asuminen edellyttää.

Kun toimintakykysi on alentunut pitkäaikaisesti tai pysyvästi ja se hankaloittaa kotona selviytymistäsi, arvioimme kotisi muutostöiden tarvetta. Näitä muutostöitä ovat esimerkiksi kynnysten poistot, ovien leventäminen tai luiskien ja tukikaiteiden kiinnittäminen. Asunnon muutostöiden tarkoitus on tukea mahdollisimman itsenäistä ja turvallista kotona selviytymistäsi. Ensisijaisena tavoitteena on, että huolehdit itse tai omaistesi kanssa asunnon korjaamisesta ja varustamisesta omia tarpeitasi vastaavaksi. Taloudellinen tilanteesi huomioidaan asunnonmuutostöitä myöntäessä. Harkinnanvaraisia sosiaalihuoltolain mukaisia avustuksia pienimuotoisiin asunnon muutostöihin voidaan myöntää omassa asunnossaan vakituisesti asuville.

Ehdot palvelun saamiseksi

Asunnonmuutostöitä voidaan myöntää harkinnanvaraisesti tähän varattujen määrärahojen puitteissa taloudellisesti heikommassa asemassa olevalle henkilölle. Sosiaalihuoltolain mukainen avustus asunnonmuutostöihin on toissijainen suhteessa ARA:n ja Valtiokonttorin myöntämiin avustuksiin. Muutostöiden tulee olla välttämättömiä kotona selviytymisesi tueksi, eikä sinulla ole mahdollisuutta teettää töitä itse tai muiden avustuksella. Muutostöiden tarvetta arvioidaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelutarpeenarvioinnissa tilannettasi arvioidaan kokonaisvaltaisesti elämäntilanne ja taloudellinen tilanne huomioon ottaen. Avustusta asunnonmuutostöihin ei myönnetä varsinaisiin peruskorjauksiin tai mikäli odotat jo palveluasumispaikkaa. Muutostöitä ei myönnetä myöskään vapaa-ajan asuntoon. Asunnon muutostöistä aiheutuvia kohtuullisia kustannuksia voidaan korvata, mikäli henkilö tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Asunnon muutostöistä aiheutuvia kohtuullisia kustannuksia voidaan harkinnanvaraisesti korvata, mikäli henkilö tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Hyvinvointialueen sisällä palvelussa on eroja siirtymävaiheessa. Lisätietoja varten ota yhteyttä Seniori-infoon: Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi (Itäinen alue): 029 1512 270 Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti (Läntinen alue): 029 1512 280