Avustavat palvelut ikääntyneille

Tuemme ikääntyneen kotona asumista järjestämällä asiointiapua.

Avustavilla palveluilla voidaan tukea kotona pärjäämistäsi silloin, kun toimintakykysi on alentunut siten, että tarvitset toisen henkilön apua tehtävien suorittamisessa. Saat palvelua silloin, kun sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää omarahoitteisia palveluja tai vapaaehtoistoimijoita tai sinulla ei ole läheisiä, jotka voisivat auttaa. Palvelu sisältää asiointiapua yhdessä asiakkaan kanssa, ulkoiluapua, pieniä pihatöitä/lumenluontia, pieniä kodin korjaustöitä, kotitöitä ja vaatehuoltoa. Palvelu on harkinnanvarainen ja myönnetään määräaikaisena palvelutarpeen arvioinnin ja palvelun myöntämisen kriteereiden perusteella. Palvelu täydentää muuta sinun saamaasi kotipalvelua. Palvelusta peritään asiakasmaksu. Palvelun saatavuus vaihtelee hyvinvointialueella.

Ehdot palvelun saamiseksi

Avustavia palveluita voidaan myöntää sinulle, mikäli olet kotihoidon asiakas ja toimintakykysi on heikentynyt siten, että tarvitset toisen henkilön apua tehtävien suorittamisessa ja sinulla ei ole läheisiä, jotka voisivat auttaa. Palvelu on harkinnanvarainen ja myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Ensisijaisesti ohjaamme sinua hankkimaan palvelun itsemaksavana.

Palvelu on maksullinen. Veteraaneille ja sotainvalideille myönnetystä palveluista ei peritä asiakasmaksua.