Hyvinvointia edistävät palvelut ikääntyneille

Hyvinvointia edistävillä palveluilla on tarkoitus tukea hyvinvointia ja terveyttä sekä kotona asumista ja omatoimisuutta. Palvelut voivat toteutua hyvinvointialueen omana toimintana, kunnan, kaupunkien, yksityisten toimijoiden tai kolmannen sektorin järjestämänä. Palveluiden toteutuksessa ja saatavuudessa on alueellista vaihtelua. Hyvinvointialueen sinulle järjestämiä palveluita ovat esimerkiksi; - Hyvinvointiasi edistävä toiminta. - Palvelukeskus tai vastaava kohtaamispaikka kunnassasi on kaikille avoin kohtaamisen sekä vuorovaikutuksen paikka. Palvelukeskukset tarjoavat sinulle toiminnan ja osallistumisen mahdollisuuksia. Saat lisäksi tietoa ikääntyneiden palveluista, sekä neuvoa ja tietoa terveytesi edistämiseksi. - Vapaaehtoistoiminta. Koordinoimme ja tuemme vapaaehtoistoimintaa. Tarjoamme sinulle tietoa oman alueesi vapaaehtoistoiminnasta, esimerkiksi ystävätoiminnasta. - Hyvinvointia ja terveyttä edistävät luennot. Esimerkiksi ravitsemuksen osalta. - Hyvinvointi- ja terveystarkastukset. Esimerkiksi omaishoitajille. Kunnan, kaupungin, yksityisen toimijan tai kolmannen sektorin sinulle tuottamaa palvelua voi olla; - Kotiin saatava apu. Saat tietoa siivousavusta, ateriapalvelusta tai kauppa-avusta. - Julkinen liikenne. Saat tietoa oman kuntasi kutsutaksi tai palveluliikenteestä. - Kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Saat tietoa oman alueesi tarjonnasta. - Vapaaehtoistoiminta. Voit osallistua esimerkiksi vapaaehtoisten vetämiin liikunta- tai vertaisryhmiin jotka tukevat terveyden edistämistä.

Ehdot palvelun saamiseksi

Hyvinvointia edistävät palvelut ovat pääsääntöisesti kaikille ikääntyneille avoimia palveluita. Osa palveluista edellyttää ammattilaisen palvelutarpeen arvion palvelun piiriin pääsemiseksi, esimerkiksi tietyt ryhmät tai toiminnot.

Neuvonta on maksutonta. Osa hyvinvointia tukevista yksityisistä palveluista saattaa olla maksullisia. Saat tarkempaa tietoa maksuista palveluntuottajalta sekä ikääntyneiden neuvonnasta.