Perhehoito ikääntyneille

Järjestämme perhehoitoa toimintakyvyn heikennyttyä joko omassa kodissa tai perhehoitajan luona.

Perhehoito on hoidon tai huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai asiakkaan kotona perhehoitajan avulla. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää perusturvallisuutta ja sosiaalisia suhteita. Perhehoitoa myönnetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) perusteella ja sen järjestämisessä noudatetaan perhehoitolakia (263/2015). Perhehoitaja on yksityishenkilö, joka vastaa huolenpidosta perheenjäsenen tavoin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella. Perhehoitaja ei ole sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilö, mutta hänen soveltuvuuttaan tehtävään on arvioitu ja selvitetty lakisääteisessä ennakkovalmennuksessa. Perhehoitajalle ei voida osoittaa sairaanhoidollista osaamista vaativia tehtäviä. Perhehoitoa voidaan järjestää lyhyt- tai pitkäaikaisena, osa- tai ympärivuorokautisena palveluna. Palvelun saatavuudessa on vaihtelua hyvinvointialueen eri osissa. Perhehoito voisi soveltua sinulle, jos toimintakykysi on heikentynyt ja tarvitset ohjausta tai tukea, turvallista läsnäoloa ja yhdessä tekemistä arjen tueksi. Perhehoidon myöntäminen perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin. Perhehoidon soveltuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa huomioidaan sinun avuntarpeesi, toimintakykysi ja toiveesi sekä perhehoitajan valmiudet vastata niihin. Perhehoito alkaa aina kokeilujaksolla. Perhehoidon asiakkaalle nimetään omatyöntekijä.

Ehdot palvelun saamiseksi

Perhehoidon myöntäminen edellyttää, että avun ja palvelujen tarpeesi arvioidaan. Perhehoidon soveltuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa huomioidaan sinun avuntarpeesi, toimintakykysi ja toiveesi sekä perhehoitajan valmiudet vastata niihin. Voit saada perhehoitoa esimerkiksi, jos - koet turvattomuutta, ahdistuneisuutta, masennusta tai yksinäisyyttä - tarvitset toisen ohjausta, tukea tai läsnäoloa arjessa selviytymiseen - toimintakykysi arjessa on heikentynyt - perhehoito on hyvinvointisi, terveytesi ja turvallisuutesi kannalta riittävä Perhehoito ei ole tarkoituksenmukainen ratkaisu, jos avuntarpeesi - edellyttää pääsääntöisesti sairaanhoitoa tai muuta vaativaa ammatillista apua - edellyttää runsaasti fyysisesti raskasta avustamista - sijoittuu säännöllisesti yöaikaan.

Palvelu on maksullinen. Maksu määräytyy palvelun keston perusteella. Pitkäaikaisen perhehoidon palveluista ei peritä asiakasmaksua rintamaveteraaneilta.

Tulisitko sinä perhehoitajaksi ikääntyneelle?