Ilmoitus paloturvallisuus- tai onnettomuusriskistä pelastuslaitokselle

Palo- tai onnettomuusvaarasta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle viipymättä. Kuitenkin välittömissä onnettomuustilanteissa hätäilmoitus on tehtävä numeroon 112. Jos viranomaiset havaitsevat rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä. Onnettomuusriskejä voivat olla esim. huomattavan suuri määrä palavaa materiaalia asunnon sisällä tai vaaralliset sähkölaiteviritelmät.

Ehdot palvelun saamiseksi

Onnettomuusriskien ilmoittaminen: https://pelastustoimi.fi/asiointi/lomakkeet/ilmoitus-ilmeinen-palonvaara Sähköpostitse tai puhelimitse: Asiakaspalvelumme tai päivystävä palotarkastaja