Kemikaalivalvonnan tarkoituksena on ehkäistä vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Pelastusviranomainen valvoo vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia sekä säilytystä. Ilmoitus kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista tulee tehdä pelastusviranomaiselle 1 kk ennen toiminnan aloittamista. Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus on tehtävä 3 kk kuluessa käyttöönotosta. Pelastusviranomainen valvoo ilotulitteiden kaupan varastointia ja luovutusta yksityiseen käyttöön sekä räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käyttöä erikoistehosteena yleisötilaisuuksissa. Yksityishenkilön on haettava pelastusviranomaiselta lupa ilotulitukseen uudenvuodenyötä lukuunottamatta.

Ehdot palvelun saamiseksi

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen verkkosivut: Ohjeet ja lomakkeet https://pelastustoimi.fi/lansi-uusimaa/ohjeet-ja-lomakkeet Lisätietoja: päivystävä palotarkastaja (sähköpostitse, puhelimitse) https://pelastustoimi.fi/lansi-uusimaa/ota-yhteytta