Laitoshoidossa asuminen ikääntyneille

Järjestämme laitoshoitoa henkilöille, joille ei voida järjestää hoitoa kotona tai palveluasunnossa.

Voit asua laitoshoidossa, jos tarvitsemaasi asumisen tukea ei voida järjestää ympärivuorokautisesti kotona tai palveluasumisessa. Palvelutarpeesi arvioidaan kartoittamalla toimintakykysi ja terveydentilasi sekä muut ympärivuorokautisen hoidon tarpeeseesi liittyvät tekijät. Päätös asumisestasi laitoshoidossa tehdään terveyteesi ja turvallisuuteesi perustuen. Asumiseesi laitoshoidossa sisältyy sinulle tarpeellisen hoidon, kuntoutuksen ja sairaanhoidon lisäksi ateriat, lääkkeet, lääkäripalvelut, välttämätön hammashoito, hygienia ja hoitotarvikkeet, vaatteet ja pyykkihuolto. Lisäksi laitoshoitoon kuuluu kuljetukset silloin, kun ne ovat osa sinun hoitoasi. Sinulla on mahdollisuus osallistua asukkaille suunnattuun yhteiseen toimintaan. Asuminen sisältyy palveluusi. Asut yhden tai useamman henkilön valmiiksi kalustetussa huoneessa. Peseytymis- ja WC-tilat saattavat olla useamman asiakkaan yhteiskäytössä. Asumisen aikana voit joutua vaihtamaan asuinhuonetta. Laitoshoidossa asumisen aikana tuetaan ja edistetään hyvinvointiasi, turvallisuuttasi ja hyvää elämänlaatuasi. Hoidossa ja kuntoutuksessa tehdään yhteistyötä sinun läheistesi ja henkilökunnan kesken. Voit asua laitoshoidossa pääsääntöisesti elämäsi loppuun saakka. Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat. Ikääntyneiden asumispalveluissa ollaan vähitellen luopumassa sosiaalihuollon laitoshoidosta ja siirtymässä yksilöllisempään, nykyvaatimukset paremmin täyttävään palveluasumiseen, jossa iäkäs henkilö asuu omassa asunnossaan tai yhden tai kahden hengen huoneessa ryhmäkodissa. Sosiaalihuollon laitoshoidossa ollaan luopumassa pitkäaikaisesta asumisesta viimeistään vuonna 2027.

Ehdot palvelun saamiseksi

Vanhuspalvelulain 14a§:n mukaan hyvinvointialue voi vastata iäkkään henkilön palvelutarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain silloin kun siihen on joko lääketieteelliset tai asiakas- / potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. Päätös palvelusta voi perustua myös Terveydenhuoltolakiin §67

Palvelu on maksullinen. Vähintään 10 prosentin sotainvalideille ja vähintään 20 prosentin sotilasinvalideilla on Hyvinvointialueen sairaaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla sekä vanhainkodeissa ja muissa sosiaalihuollon laitoksissa annettava pitkäaikainen laitoshoito maksutonta.