Öljyntorjunta

Öljyvahingon sattuessa aloita ympäristöön karanneen öljyn imeyttäminen turpeen, purun tai öljynimeytysaineen avulla. Ilmoita vahingosta välittömästi hätäkeskukseen 112. Estä öljyn leviäminen viemäreihin tai vesistöihin. Estä avotuli tai kipinöinti.

Ehdot palvelun saamiseksi

Lisätietoa: https://www.pelastustoimi.fi/lansi-uusimaa