Onnettomuustiedottaminen

Onnettomuustiedottaminen pitää sisällään tapahtuneista onnettomuuksista tiedottamisen jatkotiedotteilla sekä mediatiedotteilla. Onnettomuustiedottaminen voi pitää sisällään myös onnettomuuden vaikutuksille altistuneiden tai välillisesti alttiina olevien ihmisten ohjauksen ja neuvonnan.