Palotarkastus

Palotarkastuksella valvotaan pelastuslakiin ja kemikaaliturvallisuuslakiin perustuvien velvoitteiden noudattamista ja annetaan neuvoja ja ohjeita turvallisuuden kehittämiseksi. Tavoitteena on ennaltaehkäistä tulipaloista ja muista onnettomuuksista aiheutuvia henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkoja sekä parantaa kohteen turvallisuuskulttuuria. Asuinrakennusten palotarkastuksia toteutetaan paloturvallisuuden itsearvioinnilla.

Ehdot palvelun saamiseksi

Lisätietoja päivystävältä palotarkastajalta sekä nettisivuiltamme https://pelastustoimi.fi/lansi-uusimaa.

Lisätietoja päivystävältä palotarkastajalta sekä nettisivuiltamme https://www.pelastustoimi.fi/lansi-uusimaa.