Kasvatus- ja perheneuvonta

Tarjoamme kokonaisvaltaista tukea lasten ja nuorten kasvuun, perhe-elämään sekä parisuhteeseen liittyvissä asioissa.

Kasvatus- ja perheneuvonta on osa perhekeskuksen palveluja. Kasvatus- ja perheneuvontaa tarjotaan perheille, joissa odotetaan vauvaa, tai joissa on 0-17-vuotiaita lapsia tai nuoria. Perheesi saa palvelusta kokonaisvaltaista tukea lapsen ja nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi vanhemmuutta ja perhesuhteita vahvistamalla. Neuvontaan sisältyy lapsen ja nuoren kehitykseen, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää ohjausta. Työskentelyllä tuetaan perheenne vuorovaikutuksen kehittymistä. Työhön voi osallistua sosiaalityön ja psykologian ammattilaisia. Työskentelystä sovitaan yhdessä perheesi kanssa. Ota yhteyttä kasvatus- ja perheneuvontaan, jos: - vauvan odotusaika herättää sinussa ristiriitaisia tunteita, pelkoa tai ahdistusta - olet epävarma vanhemmuudestasi - sinulla on huolia lapsesi kehityksestä, käyttäytymisestä tai sosiaalisista suhteista - perheesi tilanteessa on tapahtumassa tai tapahtunut muutoksia tai menetyksiä - toivot keskustelua perheenjäsenten välisistä suhteista - kotonasi on toistuvia ristiriitoja - perheessäsi on ollut väkivaltaa tai sen uhkaa, ja tarvitsette tukea toipumiseen - haluat apua liittyen parisuhteeseen tai parisuhteen päättymiseen - tarvitset tukea yhteisvanhemmuuteen tai uusperheen välisiin suhteisiin Lapsen asiakkuuteen tarvitaan molempien huoltajien suostumus. Palvelu on luottamuksellista, mutta luvallasi yhteistyötä voidaan tehdä myös muiden perheesi asioissa mukana olevien tahojen kanssa. Keskustelut kanssamme perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Ehdot palvelun saamiseksi

Kasvatus- ja perheneuvontaa voivat saada perheet, joissa odotetaan vauvaa tai joissa on 0-17-vuotiaita lapsia ja nuoria sekä tuen tarvetta liittyen esimerkiksi:​ - lapsen tai nuoren hyvinvointiin, - vanhemmuuteen tai - perhesuhteisiin. Ennen asiakkuutta kasvatus- ja perheneuvonnan ammattilainen kartoittaa palvelun tarvetta yhdessä sinun kanssasi.

Kasvatus- ja perheneuvonta on maksuton palvelu.