Perhekeskus

Tarjoamme perheille kokonaisvaltaista tukea kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa sekä seuraamme lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä.

Neuvolat

Tuemme äidin, syntyvän lapsen ja koko perheen hyvinvointia sekä vanhemmuuteen valmistautumista.
Seuraamme ja tuemme lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä vauvaiästä koulun alkuun asti.
Jaamme tietoa raskauden ehkäisystä ja ehkäisymenetelmistä sekä neuvomme seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa.

Koululaisille

Järjestämme palveluita peruskoulun oppilaiden terveyden ja opiskelukyvyn tukemiseksi.
Tuemme koululaisia elämän ja koulunkäynnin eri tilanteissa.
Tuemme esi- ja perusopetuksen oppilaita tunne-elämän ja mielen hyvinvoinnin kysymyksissä.

Toisen asteen opiskelijoille

Tuemme toisen asteen opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä.
Tuemme toisen asteen opiskelijoita elämän ja opiskelun eri tilanteissa.
Tuemme toisen asteen opiskelijoita tunne-elämän ja mielen hyvinvoinnin kysymyksissä.

Lasten ja nuorten kuntoutus

Arvioimme, tuemme ja ohjaamme lapsen vuorovaikutustaitoja sekä kielellistä kehitystä.
Tuemme lapsen kehitystä ja ohjaamme lapsen lähipiiriä vahvistamaan lapsen taitoja.
Tuemme  asiakkaidemme liikkumis- ja toimintakykyä sekä itsenäistä selviytymistä omassa arkielämässä.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Tarjoamme apua ja tukea nuoren mielialaan, jaksamiseen tai päihteisiin liittyvissä haasteissa.
Tarjoamme tukea vanhemmuuteen sekä lapsen iänmukaisen kehityksen tukemiseen ja pulmien tunnistamiseen.
Palvelu suunnitellaan lapsen ja perheen yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Tarjoamme tukea kuormittavissa elämäntilanteissa ja vahvistamme perheen omia voimavaroja.
Tarjoamme tukea ja ohjausta eri elämäntilanteissa ja pienemmissäkin huolenaiheissa jo varhaisessa vaiheessa.
Tarjoamme tukea lasten ja nuorten kasvuun sekä perhe-elämään ja parisuhteeseen liittyvissä asioissa.
Autamme arjen haasteissa, joihin lapsiperheet kaipaavat tukea, uutta näkökulmaa tai ratkaisumalleja.
Tarjoamme perheelle tukea ja käytännön apua vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen.
Järjestämme suunnitelmallista ja tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa, jossa tukihenkilön tai -perheen avulla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia.
Tarjoamme apua perheen muutostilanteisiin ja sopimuskysymyksiin. Turvaamme lapsen hyvinvointia esimerkiksi vanhempien erotessa.
Tuemme ja autamme vaikeassa tilanteessa eläviä lapsia, nuoria ja perheitä.
Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminta on tarkoitettu kaikenlaisille perheille, lapsille ja nuorille. Kohtaamispaikasta löydät vertaistukea ja juttelu- ja leikkiseuraa.