Perheoikeudelliset palvelut

Tarjoamme apua perheen muutostilanteisiin ja sopimuskysymyksiin. Turvaamme lapsen hyvinvointia esimerkiksi silloin, kun vanhemmat eroavat.
Neuvomme erotilanteissa, eroperheen erityiskysymyksissä ja lasten asioiden järjestämisessä. Autamme myös silloin, kun vielä harkitset eroa.

Lastenvalvojan palvelut

Selvitämme tiedot, joiden avulla voidaan todentaa tai vahvistaa lapsen isä tai äiti.
Järjestämme tapaamisia vanhempien kanssa lapsen huoltoa ja tapaamiseoikeutta koskevien sopimusten laatimiseksi.
Järjestämme tapaamisia vanhempien kanssa lapsen elatusapua koskevien sopimusten laatimiseksi.
Autamme valmistelemaan ja vahvistamaan puolisoa koskevan elatussopimuksen.

Muut perheoikeudelliset palvelut

Tarjoamme avo- ja aviopareille sovittelupalvelua ristiriita- tai erotilanteissa tai eron jälkeen.
Tuemme käräjäoikeutta lapsen huoltajuutta, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevan sovun neuvottelemisessa.
Teemme käräjäoikeuden pyynnöstä olosuhdeselvityksiä lapsen huoltoa koskevissa riitatilanteissa.
Autamme turvaamaan lapsen ja vanhemman tapaamiset lapsen edun mukaisesti.
Autamme tilanteissa, joissa lapsen huoltoa tai tapaamista koskevaa sopimusta ei noudateta, ja etsimme yhdessä ratkaisuja.
Tarjoamme adoptioneuvontaa adoptiolasta toivoville tai lapsensa adoptioon antaville.