Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu

Tuemme käräjäoikeutta lapsen huoltajuutta, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevan sovun neuvottelemisessa.

Kun vanhemmilla on lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia erimielisyyksiä, joita käsitellään tuomioistuimessa, voidaan vanhemmille tarjota asiantuntija-avusteista tuomioistuinsovittelua. Asiantuntija-avusteisesta tuomioistuinsovittelusta käytetään usein lyhyempää nimeä follo-sovittelu. Follo-sovittelu on vaihtoehto pitkälle ja raskaalle oikeudenkäynnille, ja sen aikana on mahdollisuus päästä sopimukseen lasten asioista ilman oikeudenkäyntiä. Sovittelijana toimii perheasioihin perehtynyt tuomari, jota avustaa vanhemmuuden ja lapsen kehityksen asiantuntija. Asiantuntija on yleensä koulutukseltaan sosiaalityöntekijä tai psykologi. Sovittelu on vapaamuotoista ja perustuu keskusteluun. Sen aloittaminen edellyttää kummankin vanhemman suostumusta, ja vanhemmat voivat vetäytyä sovittelusta missä vaiheessa tahansa. Sovittelu etenee pääasiassa yhdessä käytävin keskusteluin, mutta tarvittaessa sovittelija voi keskustella vanhempien kanssa myös erikseen. Sovittelija ja asiantuntija-avustaja voivat keskustella sovitusti myös lasten kanssa. Halutessaan vanhemmat voivat käyttää tukena lakimiesavustajaa. Sovittelija voi vahvistaa sovittelussa tehdyn sopimuksen. Vahvistettu sopimus rinnastuu tuomioistuimen päätökseen. Sovittelu on oikeudenkäyntiä nopeampi menettely. Siihen pääsee kuuden viikon kuluessa siitä, kun sovittelun aloittamisesta on tehty päätös. Vanhempien sovinto edistää lapsen hyvinvointia ja turvaa yleensä lapsen suhteen säilymisen kumpaankin vanhempaan.

Ehdot palvelun saamiseksi

Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu on vaihtoehto pitkälle ja raskaalle oikeudenkäynnille tilanteessa, jossa vanhemmat eivät ole päässeet lastenvalvojan luona sopimukseen koskien lapsen huoltoa, asumista, tapaamista tai elatusta. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan tuomioistuimen asiakkaille ja sinne hakeudutaan käräjäoikeuden kautta. Huolto- ja tapaamisoikeusriitojen tuomioistuinsovittelusta säädetään lapsenhuoltolain 3 a luvussa.

Palvelu on maksuton.