Tapaamisten valvonta

Autamme turvaamaan lapsen ja vanhemman tapaamiset lapsen edun mukaisesti.

Tapaamisten valvonta, tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot ovat palveluja, joilla pyritään turvaamaan lapsen tapaamisoikeus vanhempaansa kohtaan lapsen edun mukaisesti. Valvottu tapaaminen voidaan järjestää, kun halutaan turvata lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten jatkuminen ja sujuminen riskitilanteissa. Valvotulla tapaamisella tapaamisvalvoja on jatkuvassa kuulo- ja näköyhteydessä tapaavaan vanhempaan ja lapseen. Tuettu tapaaminen mahdollistaa lapsen ja vanhemman tapaamisen turvallisesti lapselle sopivassa ympäristössä. Tuetuilla tapaamisilla valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan. Valvotut ja tuetut tapaamiset ovat kestoltaan 1-3 tunnin mittaisia. Valvottu vaihto voidaan järjestää, kun vanhempien väliset ristiriidat vaikeuttavat tai estävät vanhempien välisen vuorovaikutuksen. Palvelulla varmistetaan, että lapsi siirtyy sopimuksen tai päätöksen mukaisesti vanhemmalta toiselle turvallisesti. Valvoja voi päättää, ettei tapaamista aloiteta ja vaihtoa suoriteta esimerkiksi lapsen vahvan vastustuksen tai tapaavan vanhemman päihtymystilan takia. Valvoja voi myös keskeyttää tapaamisen. Valvojan on annettava lastenvalvojalle kirjallinen selvitys keskeyttämistään tai muista syistä toteuttamatta jääneistä tapaamisista. Kaikki tapaamispaikkatoiminnan palvelut on mahdollista toteuttaa ilman vanhempien keskinäistä kohtaamista ja niitä on mahdollista räätälöidä. Tapaamisista tai vaihdoista tehtyjä kirjauksia voidaan käyttää todistusaineistona oikeudenkäynnissä.

Ehdot palvelun saamiseksi

Tapaamisten valvonta on lapsille ja vanhemmille tarkoitettu palvelu. Sen sisältö määritellään joko sosiaalilautakunnan vahvistamassa sopimuksessa tai tuomioistuimen päätöksessä koskien lapsen ja vanhemman tapaamisia tai lapsen valvottua vaihtoa vanhempien välillä. Sopimus tai päätös on edellytys palvelun saamiselle. Tapaamisten valvonnasta säädetään sosiaalihuoltolain 27 §:ssä. 

Palvelu on maksuton.

Toimi näin:

  • Sovimme tapaamisista yhdessä lapsen, perheen ja yhteistyöverkoston kanssa niin, että lapsen tarpeisiin kiinnitetään erityistä huomiota.
  • Lisätietoja saat lastenvalvojalta.