Perheasioiden sovittelu

Tarjoamme avo- ja aviopareille sovittelupalvelua ristiriita- tai erotilanteissa tai eron jälkeen.

Perheasioiden sovittelua tarjotaan vanhemmille, jotka harkitsevat eroa tai ovat jo päättäneet erota. Sovitteluun voi hakeutua myös perhe, jonka puolisot ovat jo eronneet, mutta perhe tarvitsee sovittelijan tukea sopeutuakseen uuteen elämäntilanteeseen. Perheasioiden sovittelu on yleensä lyhytkestoista ja sen aikana voi olla yhdestä viiteen tapaamista. Vanhempia tavataan yhdessä tai erikseen tarpeen mukaan. Myös lapsi voi osallistua sovitteluun, mikäli vanhemmat sitä toivovat ja se on lapsen edun mukaista. Sovittelijan erityisenä tehtävänä on pyrkiä turvaamaan lapsen asema erossa. Sovittelija auttaa vanhempia järjestämään lapsen asiat sovinnollisesti. Se tarkoittaa sopimista muun muassa siitä - jääkö lapsi vanhempiensa yhteiseen huoltoon - kenen luona lapsi asuu - miten lapsi tapaa sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu - miten vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta. Perheasioiden sovittelu on luottamuksellista. Sovittelijaa koskee tavanomaista tiukempi salassapitovelvoite, eikä hän saa ilmaista sovittelussa saamiaan tietoja kenellekään ulkopuoliselle, ei edes tuomioistuimelle, vaikka häntä haluttaisiin kuulla todistajana oikeudenkäynnissä. Sovittelijalla ei ole oikeutta ilman asianosaisten suostumusta hankkia perheestä tietoja muilta viranomaisilta. Salassapitovelvoite ei kuitenkaan sido sovittelijaa, jos sovittelussa ilmenee lastensuojelun tarve. Tällöin sovittelijalla on velvollisuus tehdä ilmoitus lastensuojeluviranomaisille.

Ehdot palvelun saamiseksi

Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu vanhemmille, jotka harkitsevat eroa tai ovat jo päättäneet erota. Sovitteluun voi hakeutua myös perhe, jonka puolisot ovat jo eronneet, mutta perhe tarvitsee sovittelijan tukea sopeutuakseen uuteen elämäntilanteeseen. Perheasioiden sovittelusta säädetään sosiaalihuoltolain 14 §:ssä sekä avioliittolain 20-23 a §:ssä.

Palvelu on maksuton.