Adoptioneuvonta

Tarjoamme adoptioneuvontaa adoptiolasta toivoville tai lapsensa adoptioon antaville.

Jos toivot yksin tai yhdessä aviopuolisosi kanssa adoptiolasta tai olet adoptoimassa puolisosi lapsen, sinun tai teidän tulee hakeutua adoptioneuvontaan. Voit hakeutua adoptioneuvontaan myös silloin, jos aiot antaa alaikäisen lapsesi adoptiolapseksi. Neuvontaa antavat hyvinvointialueen sosiaalipalvelut tai niiden toimeksiannosta luvan saaneet alan järjestöt. Neuvonnan antamisesta vastaavat adoptioasioihin erikoistuneet sosiaalityöntekijät. Adoption tarkoituksena on edistää adoptoitavan lapsen etua. Adoptioneuvonta on osa perhekeskuksen palveluja. Adoptioneuvonnassa autetaan hakijoita arvioimaan valmiuksiaan adoptiovanhemmiksi ja valmistautumaan vanhemmuuteen. Neuvonnassa selvitetään, ovatko adoption edellytykset olemassa. Lisäksi selvitetään, onko edellytyksiä sopia lapsen ja tämän aikaisempien vanhempien yhteydenpidosta. Adoptioneuvonnan kesto vaihtelee. Kotimainen ja kansainvälinen adoptioneuvonta kestää yleensä noin vuoden. Mikäli olet adoptoimassa puolisosi lapsen, prosessi on lyhyempi. Adoptioneuvonnassa hakijat ohjataan hakemaan adoptiolupaa ja tarvittaessa kansainvälistä adoptiopalvelua. Neuvontaa antavien sosiaalityöntekijöiden tehtäviin kuuluu myös huolehtia lasten sijoittamisesta adoptioperheisiin sekä seurata lapsen sopeutumista uuteen perheeseen ja antaa perheelle tukea. Adoptioneuvonnan päätteeksi laaditaan kotiselvitys ja tarvittaessa adoption vahvistamisessa tarvittavat asiakirjat. Adoptioneuvonnan antaja laatii myös ulkomaisten adoptioiden seurantaraportit.

Ehdot palvelun saamiseksi

Jos toivot yksin tai yhdessä aviopuolisosi kanssa adoptiolasta tai olet adoptoimassa puolisosi lapsen, sinun tai teidän tulee hakeutua adoptioneuvontaan. Voit hakeutua adoptioneuvontaan myös, jos aiot antaa alaikäisen lapsesi adoptiolapseksi.

Palvelu on maksuton.

Mikäli tarvitset adoptioneuvontaa, ota yhteyttä Pelastakaa Lapset ry:hyn(ulkoinen linkki) tai lastenvalvojiin.