Lastensuojelu

Tuemme lapsia, nuoria ja heidän perheitään, jotta lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön toteutuisi.

Jos kaipaat tukea

Jos perheesi tarvitsee tukea arkeen, ota yhteyttä lapsiperheiden sosiaalipalveluihin.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Jos lapsi on vaarassa

Jos sinun, lapsesi tai tuntemasi lapsen kasvu ja kehitys on vaarassa, ota yhteyttä lastensuojeluun. 

Kuka tahansa lapsen tai nuoren tilanteesta huolestunut voi tehdä lastensuojeluilmoituksen, tarvittaessa myös nimettömänä. Toivomme ilmoituksia ensisijaisesti kirjallisena. Lastensuojeluilmoituksesta voit lukea lisää THL:n sivuilta(ulkoinen linkki). Ohjeet ilmoituksen tekemiseen  löydät valitsemalla lapsen kotikunnan alla olevasta Ota yhteyttä -valikosta.

Jos tilanne on kiireellinen ja lapsi tai nuori on vaarassa, soita lisäksi lapsen asuinalueen päivystysnumeroon, sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai hätäkeskukseen. Katso tarkemmat toimintaohjeet sivun alaosan kuntavalikon kautta.

Viranomaisille

Sinulla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos olet tehtävässäsi saanut tietää lapsesta, jonka lastensuojelun tarve tulisi selvittää. Syynä voi olla esimerkiksi hoidon ja huolenpidon tarve, oma käyttäytyminen tai kehitystä vaarantavat olosuhteet. Viranomainen ei voi tehdä ilmoitusta nimettömänä.

Lastensuojelun palvelut

Suojelemme ja turvaamme lapsen oikeuksia sekä tuemme vanhempia kasvatustehtävässään.
Tuemme lasta ja hänen perhettään sekä työskentelemme yhdessä tavoitteellisesti muutokseen tähdäten.
Työskentelemme tiiviisti lapsen ja tämän perheen kanssa tilanteessa, jossa tarvitaan vahvaa tukea.
Järjestämme vahvaa ja kokonaisvaltaista muutokseen tähtäävää tukea ympärivuorokautisesti tai ryhmissä.
Huolehdimme lapsen hoidosta ja huolenpidosta sekä tilanteen arvioinnista kiireellisen sijoituksen aikana.
Järjestämme ympärivuorokautista hoivaa yksityisissä perheissä sijoitetuille lapsille ja nuorille.
Järjestämme sijaishuoltoa koulutettujen perhekotivanhempien omissa kodeissa.
Järjestämme ympärivuorokautista hoivaa huostaanotetuille tai avohuollon sijoituksessa oleville lapsille ja nuorille.
Tuemme huostaanotettuna tai sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta ja hänen verkostoaan sijaishuollon päättymisen jälkeen.
Koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue