Perhekuntoutus

Järjestämme vahvaa ja kokonaisvaltaista muutokseen tähtäävää tukea ympärivuorokautisesti tai ryhmissä.

Perhekuntoutus on lastensuojelun palvelu, jota voidaan tarjota lapsiperheille, jotka tarvitsevat vahvaa, muutokseen tähtäävää ja kokonaisvaltaista tukea. Perheellä voi olla vaikeutta sitoutua muuhun suunnitelmalliseen työskentelyyn. Ympärivuorokautinen perhekuntoutus kodin ulkopuolella sopii perheille, joissa on vakavia · vanhemmuuteen · arjen hallintaan · vuorovaikutussuhteisiin · lapsen oirehdintaan · vanhempien jaksamiseen · päihteisiin · mielenterveyteen liittyviä ongelmia, joihin ei voida vastata kotiin vietävällä tuella. Vanhemman on oltava kykenevä vastaamaan lapsen hoidosta, eikä perhekuntoutus sovellu esimerkiksi akuutisti päihteitä käyttävälle tai psyykkisesti liian huonokuntoisille vanhemmille. Ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen aikana on mahdollista harjoitella uudenlaisia taitoja, jonka lisäksi lapsen ja perheen tilannetta pystytään seuraamaan tiiviisti. Perhekuntoutuksen ajan perheelle tarjotaan kuntouttavaa toimintaa suunnitellusti ja tavoitteellisesti. Perhe ja sosiaalityöntekijä sopivat tarkemmat tavoitteet yhdessä. Koko perheen kuntoutuksen kulmakiviä ovat perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisin menetelmin, arjen taitojen harjoittelu ja säännöllisen päivärytmin vakiinnuttaminen. Perhekuntoutusta voidaan tarjota myös ryhmämuotoisesti niin, että perhe asuu kotona, mutta osallistuu ryhmätoimintaan ja lisäksi vastaanottaa tukea kotiin. Myös tehostettua perhetyötä voidaan toteuttaa perhekuntoutuksen tavoitteiden mukaisesti. Perhekuntoutukseen osallistuu tavallisesti koko perhe. Perhekuntoutusta tarjotaan myös raskaana olevalle, jos on huolta tulevien vanhempien edellytyksistä huolehtia tulevasta lapsesta. Kyse voi olla esimerkiksi vanhemman päihteiden käytöstä. Perhekuntoutuksen on todettu soveltuvan myös tilanteisiin, joissa on riski lapsen kodin ulkopuolisesta sijoituksesta, mutta perhe on motivoitunut perhekuntoutukseen. Osallistuminen perhekuntoutukseen on vapaaehtoista. Perhekuntoutus on osa perhekeskuksen palveluja, joihin lastensuojelu kuuluu. Perhekeskuksella tarkoitetaan palvelujen kokonaisuutta, josta perheesi löytää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät palvelut sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut sekä erityispalvelut.