Lastensuojelun jälkihuolto

Tuemme huostaanotettuna tai sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta ja hänen verkostoaan sijaishuollon päättymisen jälkeen.

Lastensuojelun jälkihuolto tukee huostaanotettuna tai yli puoli vuotta sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta ja hänen verkostoaan sijaishuollon päättymisen jälkeen. Hyvinvointialueella on kuitenkin velvollisuus järjestää jälkihuoltoa aina sijaishuollon ja pitkäaikaisen avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen lapsen iästä riippumatta. Asiakkaalle palvelu on vapaaehtoinen. Jälkihuollon järjestämisestä vastaa lähtökohtaisesti se hyvinvointialue, jolla lapsi tai nuori asuu. Lapsen kotiutuessa sijaishuollosta vanhempiensa luokse jälkihuollon tavoite on perheen tukeminen muuttuneessa tilanteessa. Tällöin perhettä tuetaan lastensuojelun keinoin. Jälkihuollossa itsenäistyvää nuorta tuetaan asumisen järjestelyissä ja itsenäisessä elämisessä, terveyteen liittyvissä asioissa, sosiaalisissa suhteissa, raha-asioissa ja tukihakemuksissa sekä opiskelua, työtä ja muuta elämää koskevissa suunnitelmissa. Jälkihuollossa voidaan myös tarjota vanhemmuuden tukea nuoren saadessa omia lapsia. Jälkihuollosta vastaa sosiaalityöntekijä, joka tekee nuoren kanssa yhdessä jälkihuollon asiakassuunnitelman eli jälkihuoltosuunnitelman. Mikäli jälkihuolto alkaa välittömästi sijaishuollon jälkeen nuoren täyttäessä 18 vuotta, jälkihuoltosuunnitelma tehdään ja työskentely aloitetaan hyvissä ajoin ennen sijaishuollon päättymistä. Sosiaalityöntekijän lisäksi jälkihuollossa olevaa nuorta tukevat esimerkiksi sosiaaliohjaajat. Nuorta tavataan jälkihuollon aikana sekä toimistolla että tarpeen mukaan myös nuoren omassa kodissa tai muualla. Jälkihuollon aikana nuori voi saada taloudellista tukea harrastuksiin ja läheisten tapaamiseen. Jos opiskeleva nuori hakee toimeentulotukea, ei hänen edellytetä nostavan opintolainaa. Mikäli nuorelle on kertynyt sijaishuollon aikana itsenäistymisvaroja, näitä voidaan yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa suunnitellen käyttää itsenäisen elämän tukemiseen. Jos itsenäistymisvaroja ei ole, nuorelle voidaan antaa jälkihuollon taloudellista tukea. Jälkihuollon yhteistyöhön on tervetullut myös nuoren oma tai muu verkosto, mikäli nuori näin toivoo. Kun jälkihuollon tuki päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 25 vuotta, hänet ohjataan tarvittaessa muiden palvelujen pariin.

Ehdot palvelun saamiseksi

Lapsi tai nuori voi saada jälkihuoltoa sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälkihuoltoa on järjestettävä aina huostaanoton jälkeen ja avohuollon sijoituksen jälkeen silloin, kun sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin. Lastensuojelun jälkihuoltoa järjestetään yleisimmin 18-25 -vuotiaille sijaishuollosta itsenäistyville nuorille ja sen suunnittelu aloitetaan jo sijaishuollon aikana. Oikeus jälkihuoltoon on kuitenkin myös niillä lapsilla, jotka palaavat alaikäisinä sijaishuollosta kotiin asumaan perheensä kanssa ja lastensuojelun asiakkuuden päättymisestä on kulunut alle viisi vuotta. Jälkihuoltoa voidaan järjestää erityisin syin myös muissa tilanteissa. Jälkihuollon ehdoista ja kriteereistä säädetään lastensuojelulain (417/2007) 75 §:ssä.

Palvelu on maksuton.