Perhehoito lastensuojelussa

Järjestämme ympärivuorokautista hoivaa yksityisissä perheissä sijoitetuille lapsille ja nuorille.

Lastensuojelun perhehoidolla tarkoitetaan kodin ulkopuolella yksityisissä kodeissa tarjottavaa hoitoa, kasvatusta ja huolenpitoa huostaanotetuille lapsille. Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto silloin, kun lapsi tai nuori ei voi asua omien vanhempiensa hoidossa ja hänet otetaan huostaan. Perhehoitoon sijoitettavien lasten huostaanoton taustalla on monia syitä, yleisimpinä vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat. Huostaanotto on aina voimassa toistaiseksi, mutta loppuu viimeistään, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Perhehoidossa on mahdollista asua 21-vuotiaaksi asti. Lapsesta omassa kodissaan huolehtivalla perhehoitajalla on tärkeä ja vastuullinen tehtävä. Sijaisperheet ovat tehtäväänsä valmennettuja, tavallisia perheitä. Vaikeiden kokemustensa vuoksi sijoitetut lapset tarvitsevat paljon perhehoitajan läsnäoloa ja hoivaa sekä lisäksi myös ulkopuolista apua esim. terapian muodossa. Sijaisperhe mahdollistaa pysyvät ja läheiset ihmissuhteet sekä turvallisen kasvuympäristön, joilla on suuri vaikutus lapsen kuntoutumiseen. Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan sijaisperheeseen. Lisäksi lapsen uskonnollinen, kulttuurinen ja kielellinen tausta pyritään ottamaan huomioon sijaisperhettä valittaessa. Perhehoidon sijoituksen aikana lapsen asioista vastaa sosiaalityöntekijä, joka huolehtii laajasti lapsen oikeuksien ja edun toteutumisesta, osallisuudesta, palvelujen järjestämisestä sekä lapselle ja sijaisperheelle tarjottavasta tuesta. Sosiaalityöntekijä laatii lapselle asiakassuunnitelman yhdessä lapsen vanhempien, perhehoitajien ja muun lapsen verkoston kanssa. Perhehoidossa elävän lapsen tilannetta ja asiakassuunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti, mm. kotikäynneillä ja lapsen tapaamisilla. Sijoituksen aikana lapsen yhteyttä läheisiinsä tuetaan lapsen edun mukaisesti. Pidempiaikaisen perhehoidon lisäksi lapsi voidaan sijoittaa perhehoitoon myös avohuollon tukitoimena tai kiireellisen sijoituksen ajaksi.

Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi?

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue etsii joukkoonsa sekä vastaanotto- että sijaisperheitä kaikenikäisille lapsille. Voisiko juuri sinun perheesi tarjota turvallisen kodin lapselle? Tule mukaan ja ryhdy sijaisvanhemmaksi!

Lastensuojelun perhehoito on lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella sijaiskodissa. Perhehoidossa lapselle pyritään turvaamaan vakaat kasvuolosuhteet ja läheiset, pysyvät ihmissuhteet. Sijaisperheitä tarvitsevat eri-ikäiset lapset, joilla on yksilöllisiä tarpeita.

Perhehoidossa etsimme jatkuvasti uusia tuki-, vastaanotto- ja sijaisperheitä mukaan toimintaamme. Seuraava sijaisvanhemmuutta miettiville tarkoitettu valmennuksemme alkaa syksyllä 2023.

Lisätietoa perhehoidosta ja syksyn valmennuksesta: 

Perhehoidon koordinaattorit,
Emmi-Maaria Mäkilä
p. 043 826 8540emmi-maaria.makila@luvn.fi

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito on lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella sijaiskodissa. Sijaisperheitä tarvitsevat eri-ikäiset lapset, joilla on yksilöllisiä tarpeita. Perhehoidossa lapselle pyritään turvaamaan vakaat kasvuolosuhteet ja läheiset, pysyvät ihmissuhteet. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa ja muihin hänelle tärkeisiin ihmisiin.

Lapsen asuminen sijaisperheessä kestää niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Sijoituksen ja hoidon tavoitteet ja kesto määritellään suunnitelmassa, jonka laativat yhdessä lapsen vanhemmat, sijaisvanhemmat ja sosiaalityöntekijä. Perhehoito voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikaista.

Sijaisperhetoiminnasta kiinnostuneet:
Perhehoidon koordinaattori Emmi-Maaria Mäkilä
emmi-maaria.makila@luvn.fi, p. 043 826 8540

Perhehoidon johtava sosiaalityöntekijä Nina Häkkinen 
nina.hakkinen@luvn.fi, p. 050 598 6982