Puheterapia lapsille

Lasten puheterapiassa arvioimme, tuemme ja ohjaamme lapsen vuorovaikutustaitoja sekä kielellistä kehitystä.

Puheterapia lapsille on osa perhekeskuksen palveluita. Puheterapia on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on vuorovaikutuksen, puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä tai syömisvaikeuksia. Jos on huolta monikielisen lapsen äidinkielen kehityksestä, voidaan puheterapialla tukea kielellistä kehitystä. Puheterapian tavoite on parantaa lapsesi toimintakykyä arjessa. Puheterapeutti arvioi kuntoutuksen tarpeen yksilöllisesti. Toisinaan kertaluontoinen ohjaus puhelimitse tai käynnillä riittää, mutta toisinaan puheterapeutti on perheesi tukena pidemmän aikaa. Puheterapeutti ohjaa perhettäsi ja lapsesi lähiympäristöä lapsen kielellisen kehityksen tukemisessa. Tarvittaessa lapsi tai nuori ohjataan erikoissairaanhoitoon. Puheterapeutti toimii perheesi lisäksi yhteistyössä myös lapsesi muun lähiympäristön, kuten varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden perhekeskustoimijoiden kanssa. Mikäli sinulla on huolia lapsesi tai nuoresi - puheen kehityksestä tai epäselvyydestä, - kielellisestä kehityksestä tai puheen ymmärtämisestä, - vuorovaikutustaidoista, - änkytyksestä, - äänihäiriöistä, - äännevirheistä ja/tai - syömisvaikeuksista, voit ottaa asian puheeksi esimerkiksi neuvolassa, varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Puheterapiaan on mahdollista hakeutua vanhemman yhteydenotolla, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön, kuten neuvolan tai kouluterveydenhoitajan lähetteellä, tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan tekemän suosituksen kautta.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palveluun ovat oikeutettuja alle 18-vuotiaat lapset. Palveluun pääsyyn vaaditaan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan tekemä arvio tai lähete. Tarve lähetteelle vaihtelee kunnittain. Jos sinulla on huolta lapsesi kehityksestä, ota asia puheeksi neuvolassa, lapsen päivähoitopaikassa tai kouluterveydenhuollossa. Toisissa kunnissa puheterapeutit tarjoavat myös puhelinohjausta huoltajille ilman lähetettä.

Puheterapia lapsille on maksuton palvelu.

Äänteiden harjoittelu