Ammatillinen perhehoito lastensuojelussa

Järjestämme sijaishuoltoa koulutettujen perhekotivanhempien omissa kodeissa.

Ammatillinen perhehoito on lastensuojelun sijaishuollon palvelu. Sitä annetaan kodeissa, joissa asuu perhekotivanhempi tai perhekotivanhemmat. Kodissa pitää olla myös riittävät tilat jokaiselle lapselle ja perhekotitoiminnan vaatimuksille. Ammatillisissa perhekodeissa voi asua avohuollon sijoituksessa olevia, kiireellisesti sijoitettuja tai huostaanotettuja lapsia tai lastensuojelun jälkihuollossa olevia nuoria. Lisäksi ammatillisessa perhekodissa voi asua perhekotivanhempien biologisia lapsia. Ammatillisella perhekodilla on oltava aluehallintoviraston myöntämä lupa antaa lastensuojelun ympärivuorokautista perhehoitoa. Ammatillisessa perhekodissa ainakin toinen sijaisperheen vanhemmista on päätoimisesti kotona hoitamassa sijoitettuja lapsia ja hänellä on sosiaali-, kasvatus- tai terveydenhuollon koulutus. Ammatillisissa perhekodeissa pyritään antamaan lapselle mahdollisuus turvalliseen, kodinomaiseen ja kuntouttavaan hoitoon, läheisiin ihmissuhteisiin sekä korjaaviin kokemuksin. Ammatillisessa perhekodissa voidaan hoitaa samaan aikaan enintään seitsemää lasta tai nuorta. Sijoituksen aikana lapsen asioista vastaa sosiaalityöntekijä, jonka tulee huolehtia laajasti lapsen oikeuksien ja edun toteutumisesta, osallisuudesta, palvelujen järjestämisestä sekä lapselle ja perheelle tarjottavasta tuesta. Sosiaalityöntekijä myös tapaa lasta tai nuorta säännöllisesti. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä laatii lapselle asiakassuunnitelman yhdessä lapsen verkoston kanssa. Ammatillisessa perhehoidossa elävän lapsen tilannetta ja asiakassuunnitelman sekä hoito- ja kasvatussuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Ammatillisissa perhekodeissa ei voida käyttää muita lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä kuin yhteydenpidon rajoittamista. Perhekotitoiminta toteutuu lähtökohtaisesti tavanomaisessa pientaloasumiseen tarkoitetussa rakennuksessa. Ammatillisissa perhekodeissa voi asua myös lapsia, jotka ovat vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaisessa asumispalvelussa. Asiakassuhteet ovat usein vuosia kestäviä.