Sosiaaliohjaus lastensuojelussa

Tuemme lasta ja hänen perhettään sekä työskentelemme yhdessä tavoitteellisesti muutokseen tähdäten.

Sosiaaliohjaus on keskeinen työmuoto sosiaalihuollossa. Lapsiperheille sitä tarjotaan monissa eri perhekeskuspalveluissa, myös lastensuojelussa. Perhekeskuksella tarkoitetaan palvelujen kokonaisuutta, josta perheesi löytää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät palvelut sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut sekä erityispalvelut. Lapsiperheille suunnatun sosiaaliohjauksen perustana on perheen auttaminen tavoitteellisen työskentelyn avulla. Sen avulla pyritään vahvistamaan lapsen, nuoren ja vanhemman omia voimavaroja ja valmiuksia toimia itsenäisesti elämässään. Sosiaaliohjauksen avulla pyritään myös ohjaamaan ja tukemaan perhettä palvelujen käytössä ja yhteensovittamisessa. Perheesi voi saada sosiaaliohjausta eri palveluista silloin, jos sinulla on tuen tarvetta lasten kasvatuksessa tai hoidossa, elämäntilanteen muutoksessa tai arjen hallinnassa. Esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat vauvan uniongelmat ja imetyksen haasteet, nuoren luvattomat poissaolot koulusta ja vanhempien väsymys. Palvelu suunnitellaan kanssasi yhdessä ja räätälöidään sisällöltään niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin perheesi tarpeisiin. Mikäli perheesi tarvitsee lastensuojelulain mukaisten palvelujen tukea ja lapsen kasvuolosuhteet tai lapsi itse vaarantaa omaa terveyttään tai kehitystään, aloitetaan lastensuojelun asiakkuus. Lastensuojelun asiakkaalle nimetään tällöin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Lastensuojelussa tarjottava sosiaaliohjaus on muuhun lapsiperheiden sosiaaliohjaukseen verrattuna vahvemmin muutostavoitteista. Muutostavoitteet määritellään lapsen, perheen ja sosiaalityöntekijän yhteistyöllä. Lastensuojelun sosiaaliohjausta voidaan antaa sekä sosiaalityöntekijän työparina että erilaisissa palveluissa. Avohuollon tukitoimet, kuten tehostettu perhetyö tai perhekuntoutus ovat esimerkkejä palveluista, joissa työskentelee sosiaaliohjausta antavia työntekijöitä. Lastensuojelun sosiaaliohjausta annetaan myös sijaishuollon palveluissa, kuten kiireellisen sijoituksen aikana tai lapsen kotiin palaamista sijaishuollon jälkeen arvioitaessa. Sosiaaliohjaus on perheellesi aina maksutonta

Ehdot palvelun saamiseksi

Lastensuojelun sosiaaliohjauksen saamisen edellytyksenä on lastensuojelun asiakkuus. Perheen saamat lastensuojelun palvelut suunnitellaan yhteistyössä perheen kanssa, ja päätöksen niistä tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.