Psykologi koululaisille ja opiskelijoille

Tuemme esi- ja perusopetuksen oppilaita sekä nuoria ja aikuisia toisen asteen opiskelijoita tunne-elämän ja mielen hyvinvoinnin kysymyksissä.

Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja oppilaitosyhteisöä tukevaa toimintaa. Tämän lisäksi oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Elämäntilanne voi joskus muuttua sellaiseksi, että haluat keskustella opiskeluhuollon ammattilaisen kanssa kahden kesken. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Voit keskustella psykologin kanssa muun muassa seuraavista aiheista: - oppiminen ja koulunkäynti - käyttäytyminen - tunne-elämä ja mielen hyvinvointi - oma kasvu ja kehitys Lapsen tai nuoren huoltajana voit saada ohjausta ja neuvontaa psykologilta esimerkiksi koulunkäyntiin, opiskeluun, vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyen. Tarvittaessa psykologi tekee yhteistyötä esimerkiksi muun opiskeluhuoltohenkilöstön, muiden perhekeskuspalvelujen tai vastaavien tahojen kanssa. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ensisijaista ja ennaltaehkäisevää. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaitoksen toimintakulttuuria, joka edistää - oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista - terveyttä ja hyvinvointia - sosiaalista vastuullisuutta - vuorovaikutusta ja osallisuutta Psykologi tuo oppilaitoksen yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ja moniammatilliseen toimintaan oman asiantuntemuksensa.

Ehdot palvelun saamiseksi

Kun olet oppilaana esiopetuksessa, perusopetuksessa tai opiskelijana lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, sinulla on mahdollisuus saada psykologipalveluita kotikunnastasi riippumatta. Psykologipalvelu on vapaaehtoista ja maksutonta.

Palvelu on maksuton.