Puolison elatusavun turvaaminen

Autamme valmistelemaan ja vahvistamaan puolisoa koskevan elatussopimuksen.

Naimisissa olevat puolisot voivat avioliiton aikana tai avioeron yhteydessä sopia, että puoliso maksaa toiselle elatusapua. Sopimuksen laatii lastenvalvoja. Ennen sopimuksen vahvistamista sosiaalitoimi selvittää puolison elatuksen tarpeen, toisen puolison maksukyvyn sekä muut asiaan vaikuttavat seikat ja arvioi sopimuksen kohtuullisuuden. Menettely on lähellä lapsen elatusavun turvaamisen yhteydessä käytettävää harkintaa. Puolisoiden väliset elatussopimukset ovat nykyään harvinaisia, eikä niitä juurikaan vahvisteta. Sopimusta ei enää tarvitse tehdä toisen puolison pitkäaikaisen laitoshoidon varalta, sillä puolisoiden välinen elatusvelvollisuus huomioidaan asiakasmaksua määritettäessä riippumatta siitä, onko elatussopimus vahvistettu vai ei. Sopimuksen vahvistamisella on merkitystä esimerkiksi entisen puolison eläkeoikeuteen. Edunjättäjän entisellä puolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos edunjättäjä oli kuollessaan tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai tuomion tai sosiaalilautakunnan vahvistaman sopimuksen perusteella velvollinen määräajoin maksamaan hänelle elatusapua. Asiakkuudet voivat olla kertakäyntejä tai useampia tapaamisia sisältäviä. Lähtökohtaisesti puolisot asioivat lastenvalvojan luona yhtä aikaa.

Ehdot palvelun saamiseksi

Lastenvalvojan luona vahvistettava puolison elatusavun turvaaminen on tarkoitettu naimisissa oleville tai eroaville aviopuolisoille, jotka haluavat sopia, että puoliso maksaa toiselle elatusapua. Puolison elatusavun turvaamisesta säädetään avioliittolain 46-50 §:ssä.

Palvelu on maksuton.