Vanhemmuuden selvittäminen

Selvitämme tiedot, joiden avulla voidaan todentaa tai vahvistaa lapsen isä tai äiti.

Vanhemmuuden selvittämisellä hankitaan tiedot, joiden nojalla voidaan todentaa tai vahvistaa lapsen vanhemmuus silloin, kun vanhemmuus ei määräydy automaattisesti joko synnytyksen tai naisen ja miehen välisen avioliiton perusteella. Vanhemmuuden selvittää hyvinvointialueen lastenvalvoja ja sen vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto (DVV). Isyyden voi tunnustaa ennen lapsen syntymää neuvolassa. Tällöin myös isästä tulee lapsen huoltaja isyyden vahvistamisen jälkeen. Ennen lapsen syntymää isyyden voi tunnustaa myös hyvinvointialueen lastenvalvojalle.  Lapsen syntymän jälkeen isyyden voi tunnustaa vain lastenvalvojalle. Jos isyys on epäselvä, isyys varmistetaan oikeusgeneettisillä tutkimuksilla lastenvalvojan tapaamisella. Jos mies ei halua tunnustaa isyyttään, tai äiti ei halua selvittää asiaa, isyys voidaan ratkaista oikeudessa. Isyyden selvittämisessä lastenvalvojalla on aktiivinen rooli ja laaja tietojensaantioikeus. Jos lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, voi DVV vahvistaa lapsen isäksi sukusoluja luovuttaneen miehen, joka on antanut luvan isyyden vahvistamiseen ja on tunnustanut isyyden joko ennakollisesti tai lastenvalvojan luona. Mikäli naispari on antanut yhteisymmärryksessä suostumuksensa hedelmöityshoitoon, suostumuksen antaneen naisen voidaan synnyttäneen ohella vahvistaa olevan lapsen äiti, mikäli lapsen isyyttä ei ole vahvistettu. Lastenvalvojan luona voidaan samalla sopia myös lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta.

Ehdot palvelun saamiseksi

Mikäli lapsen vanhemmuus ei ole kahden vanhemman osalta selvä ja se halutaan selvittää ja vahvistaa, perhe voi hakeutua vanhemmuuden selvittämiseen. Vanhemmuuden selvittämisestä säädetään 1.1.2023 voimaan tulleessa vanhemmuuslaissa.

Palvelu on maksuton.