Kiireelliset sosiaalipalvelut paperittomille

Tuemme paperitonta ihmistä järjestämällä majoituksen ja välttämättömän toimeentulon.

Henkilö on paperiton, jos hänellä ei ole oleskelulupaa Suomessa tai hän on saanut kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseen ja hän ei ole enää vastaanottokeskuksen asiakas. Paperiton henkilö voi hakea tukea sosiaalipalveluista, jos hänellä on huoli toimeentulosta, asumisesta tai muusta elämäntilanteesta. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja arvioi paperittoman palvelutarpeen, ohjaa tarvittaessa hakemaan kiireellistä toimeentulotukea Kelasta, sekä antaa neuvontaa muista palveluista. Tarvittaessa teemme paperittomalle päätöksen välttämättömästä taloudellisesta tuesta tai majoituksesta. Asiakkaan kanssa järjestetään tapaamisia tarpeen mukaan. Tapaamisten tarkoituksena on auttaa löytämään asiakkaan tilanteeseen kestävä ratkaisu.

Ehdot palvelun saamiseksi

- Henkilö tulkitaan paperittomaksi, jos hänellä ei ole oleskelulupaa Suomessa tai hän on saanut kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseen ja hän ei ole enää vastaanottokeskuksen asiakas. - Paperiton henkilö voi hakea tukea sosiaalipalveluista, jos hän oleskelee alueella ja hänellä on huoli toimeentulosta, asumisesta tai muusta elämäntilanteesta.

Palvelu on maksuton.