Kotoutumista tukeva ohjaus

Edistämme asiakkaan ja hänen perheensä arjen sujuvuutta heidän omassa toimintaympäristössään.

Kotoutumista tukevan ohjauksen tarkoituksena on edistää Suomeen muuttaneen asiakkaan ja hänen perheensä arjen sujuvuutta asiakkaan ja perheen omassa toimintaympäristössä. Tavoitteena on lisätä omatoimisuuttasi, osallisuuttasi ja hyvinvointiasi. Kotoutumista tukeva ohjaus voi olla lyhytkestoista tai pidempää intensiivistä rinnalla kulkemista. Se voi sisältää esimerkiksi ohjausta ja opastusta asumiseen liittyvissä asioissa, viranomaisasioiden hoitamisessa ja lomakkeiden täyttämiseen. Voimme tutustua yhdessä asuinympäristöösi tai vaikka julkisen liikenteen käyttämiseen. Tarvittaessa voit saada apua asunnon varustamiseen. Voimme myös saattaa sinut palveluihin sekä muistuttaa sovituista käynneistä. Lapsiperheet voivat saada tukea lapsiin liittyvissä käytännön asioissa, kuten päivähoito-, koulupaikan ja maksuvapautusten hakemisessa, sekä lapselle sopivan harrastuksen etsimisessä. Kotoutumista tukeva ohjaus voi sisältää myös ryhmätoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää osallisuuttasi ja omatoimisuuttasi. Tuen myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin tai asiakassuunnitelmaan. Tarvittaessa ohjauksesta sovitaan yhteistyössä kunnan kanssa.

Ehdot palvelun saamiseksi

- Palvelu on tarkoitettu Suomeen muuttaneen asiakkaan ja hänen perheensä tueksi. - Tuki painottuu kotoutumisen alkuvaiheeseen. - Tuen myöntäminen perustuu sosiaalihuollon ammattilaisen yhdessä asiakkaan kanssa laatimaan palvelutarpeen arviointiin tai asiakassuunnitelmaan.

Palvelu on maksuton.