Lyhytaikainen hoito vammaisille henkilöille

Tarjoamme lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa asumisyksikössä tai omassa kodissa.

Lyhytaikaista hoitoa järjestetään niille vammaisille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden tai vamman takia ympärivuorokautista. Lyhytaikainen hoito on tavallisesti hoitoa asumisyksikössä (tai perhehoidossa, josta oma palvelukuvaus). Vammaisen lapsen lyhytaikaishoito on mahdollista järjestää myös kotiin. Lyhytaikaiseen hoitoon sisältyy ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito. Kestoltaan lyhytaikainen hoito voi olla muutamasta tunnista useampaan kuukauteen. Suuri lyhytaikaishoidon asiakasryhmä on lakisääteisten omaishoidon vapaiden aikainen hoito eli 2-3 vuorokauden mittaiset hoitojaksot kerran kuussa. Palvelun tarkoituksena on tukea lyhytaikaisen hoidon avulla asiakkaan kotona asumista ja perheenjäsenten jaksamista.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelun asiakkaat ovat vammaispalvelulain tarkoittamassa merkityksessä vammaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea ja huolenpitoa ympäri vuorokauden.

Lyhytaikaisessa hoidossa asiakasmaksu on hoitopäiväkohtainen ja sisältää ruokailut ja muun ylläpidon. Alle 16-vuotiaan maksu on omaishoidon tuen hoitopäivämaksun suuruinen. Yli 16-vuotiaan maksu on määritelty erikseen.