Suunnittelijoiden paloturvallisuusneuvonta

Palvelu pitää sisällään mm. kaavoitukseen ja rakentamisen turvallisuuteen vaikuttamista ohjaamalla suunnittelijoita paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Palolaitos tekee myös yhteistyötä kaavoitusviranomaisten ja rakennusvalvonnan kanssa.

Ehdot palvelun saamiseksi

Ota yhteyttä p. 029 151 2112 tai lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi. Lisätietoja, mm. ohjeita suunnittelijoille ja rakentajille sekä lomakkeet:: https://pelastustoimi.fi/lansi-uusimaa/ohjeet-ja-lomakkeet

Ota yhteyttä p. 029 151 2112 tai lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi. Lisätietoja, mm. ohjeita suunnittelijoille ja rakentajille sekä lomakkeet: https://pelastustoimi.fi/lansi-uusimaa/ohjeet-ja-lomakkeet