Hoitotarvikepalvelut

Jaamme tiettyjen pitkäaikaissairauksien hoitamiseen tarvikkeita, jotka auttavat kotihoidossa ja terveyden seurannassa.

Eräiden pitkäaikaissairauksien kotona hoitamiseen tarvitaan hoitotarvikkeita, joita jaetaan hoitotarvikejakelun kautta. Jaettavia hoitotarvikkeita ovat muun muassa avanne-, haavanhoito-, diabetes-, katetrointi- ja dialyysitarvikkeet. Tarjolla on myös vaippoja henkilöille, joiden virtsan- tai ulosteenpidätyskyky on keskivaikeasti tai vakavasti heikentynyt. Hoitotarvikejakelu edistää pitkäaikaissairauksien kotihoitoa ja seurantaa sekä parantaa omahoidon edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja elämänlaatua. Hoitotarvikejakelu sisältää myös terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa hoidon kokonaistilanteen arviointia ja se on osa potilaan kokonaishoitoa, sisältäen sairaanhoidollista ohjausta ja yksilöllistä neuvontaa sekä tarvittaessa kotikäynnin. Potilaan tulee tietää ja ymmärtää hoitoon liittyvien tarvikkeiden käyttö ja merkitys. Hoitotarvikejakelun yhteydessä tulee tarvittaessa opastaa myös omaisia, läheisiä ja omaishoitajia, ja painottaa potilaan omaa vastuuta hoitotarvikkeiden asianmukaisessa käytössä. Hoitotarvikkeiden saaminen edellyttää aina tarpeen selvittämistä ja arviointia. Arvioinnin tekee joko lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Edellytyksenä on pääsääntöisesti se, että sairaus on pitkäkestoinen eli kestää yli kolme kuukautta. Hoitotarvikkeita voi sopimuksen mukaan noutaa omalta terveysasemalta, saada kotiin toimitettuna ja joitain hoitotarvikkeita jaetaan myös kotona tapahtuvan hoidon yhteydessä.

Ehdot palvelun saamiseksi

Terveydenhuoltolain mukaan hyvinvointialueen on järjestettävä asukkaiden sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Lisäksi kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon yhteydessä annettavat hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon. Pitkäaikaissairauden hoitoon kuuluvien hoitotarvikkeiden jakelun tulee perustua aina yksilöllisesti määriteltyyn tarpeeseen ja terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaan arviointiin ja seurantaan. Hoitotarvikejakelun lähtökohtana on lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään kolme kuukautta. On kuitenkin huomioitava, että esimerkiksi diabetesta sairastava tai dialyysipotilas tarvitsee hoitotarvikkeet heti sairauden toteamisen jälkeen. Päätöksen hoitotarvikkeista tekee lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö.

Palvelu on maksuton.