Muistipoliklinikka

Tutkimme ja hoidamme pääasiassa 70 vuotta täyttäneitä, joilla on huolta muististaan tai joilla epäillään muistihäiriötä.

Muistipoliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan pääasiassa 70 vuotta täyttäneitä, joilla on huolta muististaan tai heillä epäillään muistihäiriötä. Muistipoliklinikalle keskitetään muistisairaiden perustutkimukset, hoidon suunnittelu ja seuranta asiakkaan tarpeen mukaisesti. Toiveena on, että asiakkaan elämäntilanteen tunteva läheinen tulee mukaan poliklinikalle. Muistipoliklinikan toimintaan kuuluu: - muistisairauden diagnoosi - hoidon aloitus - lääkevasteen seuranta - palveluohjaus - omaisen tukeminen - ensitieto - kokonaiskartoitus terveydentilasta ja jatkohoidon ohjaus Muistipoliklinikalle pääset lääkärin lähetteellä omalta terveysasemaltasi tai erikoissairaanhoidosta. Muistipoliklinikan tehtävänä on löytää ja tunnistaa muistisairaudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja hidastaa taudin etenemistä. Lisäksi tavoitteena on ylläpitää toimintakykyä lääkehoidon ja kuntouttavien toimenpiteiden avulla, jotta kotona asuminen voisi jatkua turvallisena mahdollisimman pitkään. Tehtävänä on myös antaa ohjausta sekä koordinoida että seurata hoidon ja palveluiden toteutumista. Muistipoliklinikan tavoitteena on lisätä tietämystä muistisairauksista ja edistää myönteistä asennoitumista muistisairaita kohtaan. Tutkimuksiin voi liittyä myös kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, joista saat erilliset ohjeet.

Ehdot palvelun saamiseksi

Muistipoliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä muistisairausepäilyn takia. Muistipoliklinikalle ohjataan pääsääntöisesti yli 70-vuotiaat potilaat. Muistipoliklinikalle hakeutumisen aiheet - potilas tai omaiset ilmaisevat huolensa potilaan lähimuistista, vaikka sosiaalinen toimintakyky olisikin säilynyt - muistioire haittaa töitä tai arkiaskareita - sovittujen tapaamisten unohtelu, epätarkoituksenmukainen terveyspalvelujen käyttö, vaikeus noudattaa hoito-ohjeita - esineiden katoaminen ja niiden käyttötavan ja -tarkoituksen ymmärtämisen vaikeutuminen - päättely- ja ongelmanratkaisukyvyn heikentyminen, käsitteellisen ajattelun heikentyminen esim. taloudellisten asioiden hoitamisen vaikeus - mielialamuutokset, ahdistuneisuus ja apaattisuus yhdessä lähimuistin heikkenemisen kanssa - sairastettu äkillinen sekavuusjakso esim. sairaalahoidon yhteydessä - avuntarve lisääntyy ilman tiedossa olevaa syytä

Poliklinikkakäynnistä peritään käyntikohtainen asiakasmaksu, joka kartuttaa asiakasmaksukattoa. Sairaanhoitajan vastaanottokäynti sekä arviointikäynti on maksuton.