Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata sinun ja perheesi toimeentuloa ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Toimeentulotuen tarkoituksena on turvata sinun ja perheesi toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Se on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Täydentävää toimeentulotukea voi saada erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myöntää sosiaalitoimi. Ehkäisevän toimeentulotuen tavoitteena on edistää sinun ja perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista, sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevää tukea voidaan myöntää, mikäli se on välttämätöntä elämäntilanteesi parantamiseksi tai vaikeuksien lievittämiseksi, esimerkiksi taloudellisen tilanteesi äkillisesti huonontuessa tai ylivelkaantumisen selvittämisen yhteydessä. Tuen myöntäminen ei riipu siitä, oletko oikeutettu perustoimeentulotukeen, vaan tukea myönnettäessä huomioidaan tosiasiallinen taloudellinen tilanteesi. Voit hakea hyvinvointialueen sosiaalitoimelta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea sekä myönteisen että kielteisen Kelan perustoimeentulotuki-päätöksen perusteella. Voit jättää hakemuksen myös Kelaan samalla, kun haet perustoimeentulotukea, ja Kela toimittaa sen pyynnöstäsi sosiaalitoimelle. Päätöksen toimeentulotuesta saat seitsemän arkipäivän kuluessa, ja kiireellisissä tilanteissa jo hakemuksen jättämistä seuraavana arkipäivänä. Toimeentulotuen myöntäminen perustuu lakiin (Laki toimeentulotuesta 1412/1997).

Ehdot palvelun saamiseksi

Hyvinvointialue myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea välttämättömiin menoihin, jotka eivät kuulu Kelan perustoimeentulotuen piiriin. Tuen myöntäminen on harkinnanvaraista, ja se arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Ehkäisevää tukea voidaan myöntää, mikäli se on välttämätöntä elämäntilanteesi parantamiseksi tai vaikeuksien lievittämiseksi. Tuen tarkoituksena on ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen ei riipu siitä, oletko oikeutettu perustoimeentulotukeen, vaan tukea myönnettäessä huomioidaan tosiasiallinen taloudellinen tilanteesi. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiseksi sinulla on oltava Kelan antama myönteinen tai kielteinen päätös perustoimeentulotuesta. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, joka tarkoittaa, että ohjaamme sinua tarvittaessa hakemaan ensin muita ensisijaisia etuuksia. Toimeentulotuen myöntäminen perustuu lakiin toimeentulotuesta (Laki toimeentulotuesta 1412/1997).

Palvelu on maksuton.