Turva-auttamispalvelu

Autamme hätätilanteissa ympäri vuorokauden turvapuhelimen ja hälytysnapin avulla.

Turva-auttamispalvelun avulla saat apua äkillisessä tilanteessa. Turva-auttamispalveluun kuuluvat hälytinlaite (turvapuhelin) sekä hälytysnappi, jota painamalla saat puheyhteyden tilanteesi arvioimiseksi kaikkina vuorokauden aikoina. Tarvittaessa päivystäjä lähettää kotiisi turva-auttajan ja kiireellisissä tilanteissa avunpyyntö välitetään eteenpäin hätäkeskukseen. Palveluun on saatavana erilaisia lisälaitteita, kuten paikantava ranneke tai ovi- tai savuhälytin. Turvapalvelun on tarkoitus lisätä turvallisuuttasi ja vähentää huoltasi, jos: - toimintakykysi on alentunut - pelkäät esimerkiksi kaatumista tai sairaskohtausta, - tai sinulla tai läheiselläsi on muistisairaus. Palvelu on maksullinen ja sitä myönnetään palvelutarpeen arvioinnin ja palvelun myöntämisen kriteereiden perusteella.

Ehdot palvelun saamiseksi

Turva-auttamispalvelua voidaan myöntää sinulle, joka tarvitset palvelua toimintakyvyn alenemisesta johtuen, tuomaan turvaa kotiin. Palvelu on sopiva sinulle mikäli: - sinulla on toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi kaatumisriski/-taipumusta ja turvattomuuden tunnetta. - sinulla on terveydellinen syy, joka edellyttää nopeaa avunsaantia, eikä avun hälyttäminen onnistu omin avuin puhelimella. - sinulla on terveydellinen syy, joka vaikeuttaa päivittäistä elämää ja siten aiheuttaa vaaratilanteita. Paikantava ranneke voidaan myöntää sinulle, jolla on eksymisriski. Paikantavan rannekkeen käyttäjänä sinulla tulee olla nimettynä kaksi läheistä. Turva-auttamis -palvelun asiakkaana sinun tulee antaa kotisi avaimet turvapalvelun tuottajalle. Palvelu myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja sinulla ei tarvitse olla muita palveluita. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä arvioimme yhdessä kanssasi, mitkä turva-auttamispalvelun lisälaitteet ovat sinulle soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia.

Palvelu on maksullinen. Veteraaneille ja sotainvalideille myönnetystä palveluista ei peritä asiakasmaksua.