Turva-auttamispalvelu

Autamme hätätilanteissa ympäri vuorokauden turvapuhelimen ja hälytysnapin avulla.

Turva-auttamispalvelun avulla saat apua äkillisessä tilanteessa. Turva-auttamispalveluun kuuluvat hälytinlaite (turvapuhelin) sekä hälytysnappi, jota painamalla saat puheyhteyden tilanteesi arvioimiseksi kaikkina vuorokauden aikoina. Tarvittaessa päivystäjä lähettää kotiisi turva-auttajan ja kiireellisissä tilanteissa avunpyyntö välitetään eteenpäin hätäkeskukseen. Palveluun on saatavana erilaisia lisälaitteita, kuten paikantava ranneke tai ovi- tai savuhälytin. Turvapalvelun on tarkoitus lisätä turvallisuuttasi ja vähentää huoltasi, jos: - toimintakykysi on alentunut - pelkäät esimerkiksi kaatumista tai sairaskohtausta, - tai sinulla tai läheiselläsi on muistisairaus. Palvelu on maksullinen ja sitä myönnetään palvelutarpeen arvioinnin ja palvelun myöntämisen kriteereiden perusteella.

Palvelu on maksullinen. Veteraaneille ja sotainvalideille myönnetystä palveluista ei peritä asiakasmaksua.

Ehdot palvelun saamiseksi

Turva-auttamispalvelua voidaan myöntää sinulle, joka tarvitset palvelua toimintakyvyn alenemisesta johtuen, tuomaan turvaa kotiin. Palvelu on sopiva sinulle mikäli: - sinulla on toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi kaatumisriski/-taipumusta ja turvattomuuden tunnetta. - sinulla on terveydellinen syy, joka edellyttää nopeaa avunsaantia, eikä avun hälyttäminen onnistu omin avuin puhelimella. - sinulla on terveydellinen syy, joka vaikeuttaa päivittäistä elämää ja siten aiheuttaa vaaratilanteita. Paikantava ranneke voidaan myöntää sinulle, jolla on eksymisriski. Paikantavan rannekkeen käyttäjänä sinulla tulee olla nimettynä kaksi läheistä. Turva-auttamis -palvelun asiakkaana sinun tulee antaa kotisi avaimet turvapalvelun tuottajalle. Palvelu myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja sinulla ei tarvitse olla muita palveluita. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä arvioimme yhdessä kanssasi, mitkä turva-auttamispalvelun lisälaitteet ovat sinulle soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia.