Saavutettavuusseloste, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivusto

Saavutettavuusseloste päivitetään vuoden 2023 aikana.

URL-osoite: https://www.luvn.fi

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue pyrkii takaamaan digitaalisen saavutettavuuden toimintarajotteisille henkilöille. Parannamme käyttäjäkokemusta jatkuvasti ja sovellamme asianmukaisia saavutettavuusstandardeja.

Toimet saavutettavuuden tukemiseksi

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

 • Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.
 • Tarjoamme työntekijöillemme saavutettavuuskoulutusta.
 • Tilaamme auditoinnin ulkopuoliselta ja pyydämme käyttäjätestausta erilaisilta ihmisiltä.

Ohjeidenmukaisuustilanne

Sivuston nykyinen saavutettavuusstandardi:

WCAG 2.1, AA-taso

Nykyinen sisällön ohjeidenmukaisuustilanne

Osittain ohjeidenmukainen: osa sisällöstä ei noudata saavutettavuusstandardia täydellisesti.

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Käyttäjät saattavat edelleen kohdata sivustolla joitakin ongelmia. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

A.1. Verkkopalveluiden otsikoiden ja nimilappujen on oltava kuvaava. :
WCAG-kriteeri: 2.4.6 (AA)2.4.6 (AA): Ei arvioitu

A.2 Linkkitekstien on oltava kuvaavia.:
WCAG-kriteeri: 2.4.4 (A)2.4.4 (A): ei täyty

A.3 Kuvien sisältämä tieto on esitettävä tekstivastineena.:
WCAG-kriteeri: 1.1.1 (A)1.1.1 (A): ei täyty

A.4 Multimedian on oltava saavutettavaa.:
WCAG-kriteerit: 1.2.1 (A), 1.2.2 (A) 1.2.3 (A) ja 1.2.5 (AA)1.2.1 (A): ei arvioitu1.2.2 (A): ei arvioitu1.2.3 (A): ei arvioitu1.2.5 (AA): ei arvioitu

A.5 Palvelun sisällön ymmärtäminen ja hallitseminen ei saa perustua vain yhteen aistihavaintoon.:
WCAG-kriteerit: 1.3.3 (A) ja 1.4.1 (A)1.3.3 (A): ei arvioitu1.4.1 (A): ei arvioitu

A.6 Palvelussa ei saa esiintyä nopeita välähdyksiä.:
WCAG-kriteeri: 2.3.1 (A)2.3.1 (A): ei arvioitu

B.2 Näppäimistökohdistimen on erotuttava visuaalisesti.:
WCAG-kriteeri: 2.4.7 (AA)2.4.7 (A): ei täyty

C.2 Navigaatioon on oltava oikopolkuja.:
WCAG-kriteerit: 2.4.1 (A) ja 2.4.5 (AA)2.4.1 (A): täyttyy2.4.5 (AA): ei täyty

C.3 Sisällön lukemisjärjestyksen ja näppäimistökohdistimen askellusjärjestyksen tulee olla johdonmukainen. :
WCAG-kriteerit: 1.3.2 (A) ja 2.4.3 (A)1.3.2 (A): täyttyy2.4.3 (A): ei täyty

C.4 Käyttäjälle on annettava riittävästi ohjeita ja palautetta, kun hän syöttää tietoa. :
WCAG-kriteerit: 3.3.1 (A), 3.3.2 (A) ja 3.3.3 (AA) ja 3.3.4 (AA)3.3.1 (A): ei arvioitu3.3.2 (A): täyttyy3.3.3 (AA): ei arvioitu3.3.4 (AA): ei arvioitu

D.1 Jokaisella verkkosivulla on oltava kuvaava sivuotsikko. :
WCAG-kriteeri: 2.4.2 (A)2.4.2 (A): ei täyty

D.2 Verkkopalvelun pääkieli sekä erikielisten osien kieli on merkittävä. :
WCAG-kriteerit: 3.1.1 (A) ja 3.1.2 (AA)3.1.1 (A): täyttyy3.1.2 (AA): täyttyy

D.3 Apuvälineiden pitää pystyä tulkitsemaan verkkosivun semanttinen rakenne oikein. :
WCAG-kriteerit: 1.3.1 (A), 1.3.5 (AA), 2.5.3 (A) ja 4.1.2 (A)1.3.1 (A): ei täyty1.3.5 (AA): ei arvioitu2.5.3 (A): täyttyy4.1.2 (A): ei täyty

D.4 Apuvälineiden kautta on ilmoitettava sivulla tapahtuvista muutoksista.:
WCAG-kriteeri: 4.1.3 (AA)4.1.3 (A): ei täyty

D.6 Kohdistin ei saa automaattisesti siirtyä odottamattomaan kontekstiin. :
WCAG-kriteerit: 3.2.1 (A), 3.2.2 (A)3.2.1 (A): ei täyty3.2.2 (A): täyttyy

D.8 Multimedian on oltava hallittavissa.:
WCAG-kriteerit: 1.4.2 (A), 2.2.2 (A)1.4.2 (A): ei arvioitu2.2.2 (A): ei arvioitu

D.12 Teknisen toteutuksen on oltava oikein. :
WCAG-kriteeri: 4.1.1 (A)4.1.1 (A): ei täyty

Yhteensopivuus selainten ja avustavien tekniikoiden kanssa

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

 • Microsoft Edge (tuoreimmat versiot), Mozilla Firefox (tuoreimmat versiot), Google Chrome (tuoreimmat versiot)

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien avustavien tekniikoiden kanssa:

 • JAWS-näytönlukija

Tekniikat

Tämän sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Arviointimenetelmät

Arvioimme tämän sivuston saavutettavuuden seuraavilla menetelmillä:

 • Ulkoinen arviointi: sivuston on arvioinut ulkoinen toimija, joka ei ole osallistunut sivun suunnitteluun ja kehitykseen.

Palauteprosessi

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

 • Puhelin: 029 151 2000 (vaihde)
 • Sähköposti: viestinta@luvn.fi
 • Postiosoite: PL 33, 02033 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on kaksi päivää.

Viralliset reklamaatiot

Tämän saavutettavuusselosteen virallinen hyväksyntä

Tämän saavutettavuusselosteen hyväksyjät:

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Eliisa Anttila

Valmistelujohtaja, viestintä ja osallisuus

Tämä seloste on luotu Siteimprove Accessibility -selosteenluontityökalulla(ulkoinen linkki)