Rekisteriseloste: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen uutiskirje

Rekisteriseloste  
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen uutiskirje

1. Rekisterinpitäjä 

Länsi-Uudenmaanhyvinvointialueen aluehallitus. 

2. Rekisterin vastuuhenkilö 

Valmistelujohtaja, viestintä ja osallisuus. 
viestinta@luvn.fi 

3. Rekisterin yhteyshenkilö 

LUVN Intranet päätoimittaja. 

Yhteystiedot:

PL 33 
029 151 2000 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 

Käsittelyn tarkoitukset 

Rekisterin kautta lähetetään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen uutiskirjeitä tilaajille. 

Käsittelyn oikeusperuste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. 

Keskeinen lainsäädäntö 

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)  
  • Tietosuojalaki (1050/2018)  

5. Rekisterin tietosisältö 

Tilaajan sähköpostiosoite ja kielivalinta (suomi, ruotsi, englanti). 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen organisaation ulkopuolelle. 

7. Tietojen säilytysajat 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai henkilö peruuttaa uutiskirjeen tilauksen tai sähköpostiosoitteesta tulee uutiskirjeitä lähetettäessä toistuvasti virheilmoitus. 

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Tiedot saadaan uutiskirjeen tilaajalta tilauksen yhteydessä.