Registerbeskrivning: Västra Nylands välfärdsområdes nyhetsbrev 

Registerbeskrivning 
EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

Västra Nylands välfärdsområdes nyhetsbrev

1. Personuppgiftsansvarig  

Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse.  

2. Ansvarig person för registret  

Beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet.  
viestinta@luvn.fi  

3. Kontaktperson för registret  

Chefredaktör för LUVN Intranet.  

Kontaktuppgifter: 

PB 33  
029 151 2000  

4. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen  

Ändamålen med behandlingen  

Västra Nylands välfärdsområdes nyhetsbrev skickas till prenumeranter via registret.  

Den rättsliga grunden för behandlingen  

Artikel 6 punkt 1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.  

Central lagstiftning  

  • EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)   

  • Dataskyddslagen (1050/2018)   

5. Registrets datainnehåll  

Prenumerantens e-postadress och språkval (finska, svenska och engelska).  

6. Regelmässigt utlämnande av personuppgifter  

Uppgifter lämnas inte ut eller överförs utanför Västra Nylands välfärdsområdes organisation.  

7. Uppgifternas förvaringstid  

Uppgifter lagras så länge det prenumererade nyhetsbrevet utkommer, tills prenumeranten säger upp prenumerationen på nyhetsbrevet eller tills det kommer upprepade felmeddelanden från e-postadressen när nyhetsbrev skickas.  

8. Personuppgifternas informationskällor  

Uppgifter fås av prenumeranterna på nyhetsbrevet i samband med prenumerationen.