Valtuustoaloitteet

Tälle sivulle listataan aluevaltuuston kokouksissa jätetyt valtuustoaloitteet vuodesta 2022 alkaen.​

Ylimpänä listauksessa on aluevaltuuston uusin kokous ja alimpana vanhin.

Aluevaltuusto 14.2.2023

Valtuustoaloite: Liikkumisreseptin käyttöönotto ja liikuntaneuvojien lisääminen henkilöstörakenteeseen hyvinvointi- ja terveyskeskuksissa (valtuutettu Felipe)(ulkoinen linkki)

Valtuustoaloite: Henkilöstöasioiden hoitamisen tehostaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella (valtuutetut Värmälä ja Hiila)(ulkoinen linkki)

Valtuustoaloite: Terveysasemapalvelujen ja päivystyksen tilanteen parantaminen (valtuutettu Värmälä)(ulkoinen linkki)

Valtuustoaloite: Senioreiden hyvinvoinnin lisääminen (valtuutetut Guzenina ja Marttila)(ulkoinen linkki)

Valtuustoaloite: Ruotsin- ja suomenkielisten palvelujen on toimittava (RKP:n valtuustoryhmä)(ulkoinen linkki)

Aluevaltuusto 13.12.2022

Valtuustoaloite: Kulttuurihyvinvointisuunnitelman toteuttaminen hyvinvointialueella (valtuutettu Aittakumpu)(ulkoinen linkki)

Valtuustoaloite: Hyvinvoinnin vahvistaminen lisäämällä kuntoutuksen ja hoidon vaikuttavuutta ottamalla taideterapiat hoito- ja kuntoutusmuotojen valikoimaan (valtuutettu Alaviiri) (ulkoinen linkki)

Aluevaltuusto 15.11.2022

Ei jätettyjä aloitteita.

Aluevaltuusto 25.10.2022

Ei jätettyjä aloitteita.

Aluevaltuusto 27.9.2022

Valtuustoaloite: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen psykiatrisen päivystyksen suunnitteleminen (varavaltuutettu Valle)(ulkoinen linkki)
-> Hyvinvointialueen vastaus valtuustoaloitteeseen(ulkoinen linkki)

Aluevaltuusto 16.6.2022

Valtuustoaloite: Hyvinvoinnin vahvistaminen lisäämällä kuntoutuksen ja hoidon vaikuttavuutta ottamalla taideterapiat hoito- ja kuntoutusmuotojen valikoimaan (valtuutettu Alaviiri)(ulkoinen linkki)
-> Hyvinvointialueen vastaus valtuustoaloitteeseen(ulkoinen linkki)

Valtuustoaloite: Kulttuurihyvinvointisuunnitelman toteuttaminen hyvinvointialueella (valtuutettu Aittakumpu)(ulkoinen linkki)
-> Hyvinvointialueen vastaus valtuustoaloitteeseen(ulkoinen linkki)

Aluevaltuusto 17.5.2022

Ei jätettyjä aloitteita.

Aluevaltuusto 19.4.2022

Valtuustoaloite: Länsi-Uudenmaan kuntien sosiaali- ja potilasasiamiesten ja vammaisasiamiesten selvitykset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle tiedoksi (valtuutettu Juvonen)(ulkoinen linkki)
-> Hyvinvointialueen vastaus valtuustoaloitteeseen(ulkoinen linkki)

Valtuustoaloite: Seniorineuvoloiden pilotointi Länsi-Uudellamaalla (valtuutettu Kauma)(ulkoinen linkki)
-> Hyvinvointialueen vastaus valtuustoaloitteeseen(ulkoinen linkki)

Valtuustoaloite: Työhyvinvointiohjelma (valtuutettu Laine ym. sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite)(ulkoinen linkki)
-> Hyvinvointialueen vastaus valtuustoaloitteeseen(ulkoinen linkki)

Valtuustoaloite: Selvitetään ja selkeytetään lasten ja nuorten syömishäiriöiden laadukkaat hoitopolut koko hyvinvointialueella (valtuutettu Nummelin)(ulkoinen linkki)
-> Hyvinvointialueen vastaus valtuustoaloitteeseen(ulkoinen linkki)

Valtuustoaloite: Yritysten ja järjestöjen osallisuuden varmistaminen Länsi-Uudenmaan organisaatiorakenteessa (valtuutettu Wickström)(ulkoinen linkki)
-> Hyvinvointialueen vastaus valtuustoaloitteeseen(ulkoinen linkki)

Aluevaltuusto 29.3.2022

Valtuustoaloite: Seniorineuvolapalvelun käynnistäminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella (valtuutettu Myllyniemi)(ulkoinen linkki)
-> Hyvinvointialueen vastaus valtuustoaloitteeseen(ulkoinen linkki)

Valtuustoaloite: Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille nuorille (valtuutettu Westerholm)(ulkoinen linkki)
-> Hyvinvointialueen vastaus valtuustoaloitteeseen(ulkoinen linkki)

Valtuustoaloite: Sujuva yhteistyö kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon välillä (valtuutettu Karinmäki)(ulkoinen linkki)
-> Hyvinvointialueen vastaus valtuustoaloitteeseen(ulkoinen linkki)

Valtuustoaloite: Neurokirjostrategian laatiminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle (valtuutettu Koponen)(ulkoinen linkki)
-> Hyvinvointialueen vastaus valtuustoaloitteeseen(ulkoinen linkki)

Valtuustoaloite: Palveluiden yksikkökustannukset avattava (valtuutettu Vuornos)(ulkoinen linkki)
-> Hyvinvointialueen vastaus valtuustoaloitteeseen(ulkoinen linkki)

Aluevaltuusto 7.3.2022

Valtuustoaloite: Avoimen dialogin hoitomallin mukainen mielenterveyspalvelu (valtuutettu Ahlfors)(ulkoinen linkki)
-> Hyvinvointialueen vastaus valtuustoaloitteeseen(ulkoinen linkki)

Valtuustoaloite: Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelun toteuttaminen jokaisen kunnan alueella (valtuutettu Seppälä)(ulkoinen linkki)
-> Hyvinvointialueen vastaus valtuustoaloitteeseen(ulkoinen linkki)