Päätöksenteko

Toimielimet

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ylintä päätöksentekovaltaa käyttää aluevaltuusto. Aluevaltuuston alaisuudessa toimii aluehallitus, aluevaalilautakunta ja tarkastuslautakunta. Aluevaltuuston neuvottelutoimikunta yhteensovittaa valtuustoryhmien välisiä näkemyksiä ennen aluevaltuuston kokouksia. Aluehallitus valmistelee aluevaltuuston päätökset. Aluehallituksen alaisuudessa toimii kansalliskielilautakunta, palvelut ja resurssit -lautakunta, tulevaisuus- ja kehittämislautakunta, valmius- ja turvallisuuslautakunta sekä aluehallituksen yksilöasioiden jaosto.

Vaikuttamistoimielimet

Hyvinvointialueella toimii lakisääteiset vaikuttamistoimielimet: nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, joihin hyvinvointialueen kunnat ovat nimenneet edustajansa.