Hyvinvointialueen lakisääteiset asiakirjat

Tälle sivulle on koottu tietoa hyvinvointialueen lakisääteisistä asiakirjoista.

Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa

Hyvinvointialuelain 114 § mukaan hyvinvointialueen järjestämiä palveluja sekä hyvinvointialueen toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla. Yleisessä tietoverkossa on oltava saatavilla vähintään:

1) hyvinvointialuestrategia;

2) hallintosääntö;

3) talousarvio ja -suunnitelma vuodelle 2023(ulkoinen linkki)

4) tilinpäätös;(ulkoinen linkki)

5) tarkastuslautakunnan arviointikertomus(ulkoinen linkki);

6) tilintarkastuskertomus;(ulkoinen linkki)

7) hyvinvointialueiden yhteistoimintaa koskevat sopimukset;

8) konserniohje;

9) luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset;(ulkoinen linkki)

10) tiedot luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteista;

11) tiedot palveluista perittävistä maksuista.

Asiakasmaksujen alentamisen ja maksuista vapauttamisen perusteet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen(ulkoinen linkki)