Välfärdsområdets lagstadgade handlingar

Tillgång till information i det allmänna datanätet

Väsentlig information om de tjänster som välfärdsområdet ordnar och om välfärdsområdets verksamhet ska offentliggöras på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet. I det allmänna datanätet ska åtminstone följande finnas tillgängligt:

1) välfärdsområdesstrategin(extern länk),

2) förvaltningsstadgan(extern länk),

3) budgeten och ekonomiplanen(extern länk),

4) bokslutet(extern länk),

5) revisionsnämndens utvärderingsberättelse(extern länk),

6) revisionsberättelsen(extern länk),

7) avtal som gäller samarbetet mellan välfärdsområdena,

                      – HUS och välfärdsområdena(extern länk) 

8) koncerndirektivet,

                      – Principer för finansierings- och placeringsverksamhet(extern länk)

9) de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas redogörelser för bindningar(extern länk),

10) uppgifter om grunderna för arvoden och ersättningar till de förtroendevalda,

                      – Förvaltningsstadgan från sidan 58:(extern länk)IX DELEN Stadga om arvoden och reseersättningar till förtroendevalda(extern länk)

 

11) uppgifter om avgifter som tas ut för tjänsterna.

 -> Klientavgifter inom social- och hälsovården i Västra Nylands välfärdsområde 2023(extern länk)

Grunder för nedsättning och efterskänkning av klientavgifter i Västra Nylands välfärdsområde från den 1 januari 2023(extern länk)