Lautakunnat ja aluehallituksen yksilöasioiden jaosto

Lautakuntien tehtävät ovat temaattisia ja hyvinvointialueen toimintaa poikkileikkaavia. Lautakunnat käsittelevät hyvinvointialueen organisaatiota kokonaisuudessaan ja kaikkia palveluita koskevia asioita tehtäväkenttänsä näkökulmasta ja sen vuoksi niillä on keskeinen rooli toiminnan arvioinnissa, seuraamisessa ja linjaamisessa.

Aluevaltuuston alaisuudessa toimivat aluevaalilautakunta ja tarkastuslautakunta.

Aluevaalilautakunnan tehtävänä on aluevaalien ehdokasasettelun vahvistaminen ja aluevaalien vaalituloksen vahvistaminen. Tarkemmin aluevaalilautakunnan toiminnasta määrätään vaalilaissa.

Tarkastuslautakunnalle on määritelty useita tehtäviä hyvinvointialuelain mukaan. Niistä löydät tarkempaa tietoa tarkastuslautakunnan sivulta.

Aluehallituksen alaisuudessa toimivat

  • kansalliskielilautakunta,
  • palvelut ja resurssit -lautakunta,
  • tulevaisuus- ja kehittämislautakunta,
  • valmius- ja turvallisuuslautakunta sekä
  • aluehallituksen yksilöasioiden jaosto.

Palvelut ja resurssit -lautakunta, tulevaisuus- ja kehittämislautakunta sekä valmius- ja turvallisuuslautakunta pitivät järjestäytymiskokouksensa marraskuussa vuonna 2022 ja toiminta vuoden 2023 puolella käynnistyi helmi- ja maaliskuussa hallintosääntöön kirjattujen tehtävien ja vastuiden osalta. Kevään 2023 osalta päätöksenteon pääpainona on kunkin lautakunnan tehtäväkenttään sekä hyvinvointialueen toimintaan perehtyminen, palvelustrategian ja palvelutasopäätöksen työstö sekä vuoden 2024 talousarvion valmistelu.

Lisää tietoa lautakuntien ja yksilöasioiden jaoston tehtävistä löydät kunkin toimielimen omalta sivulta.