Viranhaltijapäätökset

Hyvinvointialuelain 113 §:n mukaisesti hyvinvointialueen viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi hyvinvointialueen jäsenille julkaisemalla ne hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätökset pidetään verkossa nähtävillä muutoksenhakuajan.

Julkiset viranhaltijapäätökset julkaistaan täällä.(ulkoinen linkki)

Viranhaltijapäätökset ovat julkisesti nähtävillä muutoksenhakuajan, jonka jälkeen ne poistuvat verkosta. Kuhunkin viranhaltijapäätökseen on liitetty muutoksenhakuohjeet.