Tjänsteinnehavarbeslut

I enlighet med 113 § i lagen om välfärdsområden delges välfärdsområdets tjänsteinnehavarbeslut välfärdsområdets medlemmar genom att de offentliggörs på välfärdsområdets webbplats, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Besluten hålls tillgängliga på webben under tiden för sökande av ändring.

Offentliga tjänsteinnehavarbeslut publiceras här(extern länk) (på finska).

Tjänsteinnehavarbesluten är offentligt framlagda under tiden för sökande av ändring, varefter de tas bort från webben. Anvisningar för sökande av ändring har fogats till varje tjänsteinnehavarbeslut.