Usein kysytyt kysymykset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen rakentamisesta

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Mitä kaikkea se tuo mukanaan? Kokoamme tälle sivulle vastauksia kysymyksiin, joita asukkaat ja yhteistyökumppanimme useimmin kysyvät.

Moniin kysymyksiin ei ole vielä vastauksia: asiat selviävät, kun valmistelu etenee. 

Kysymyksiä hyvinvointialueen perustamisen vaikutuksista

Kysymyksiä lähipalveluista ja palvelujen valinnan mahdollisuudesta

Kysymyksiä palvelujen järjestämisestä

Kysymyksiä tietojärjestelmistä

Kysymyksiä kustannuksista, rahoituksesta ja avustuksista

Kysymyksiä hyvinvointialueen päätöksenteosta

Kysymyksiä palvelujen kehittämisestä ja osallistumisen mahdollisuuksista

Kysymyksiä kuljetuspalveluista

Kysymyksiä lähipalveluista, terveyspalveluista, erikoissairaanhoidosta ja palveluseteleistä.

Kysymyksiä vanhusten palvelusta

Kysymyksiä sosiaalipalveluista

Kysymyksiä lasten, nuorten ja perheiden palveluista

Kysymyksiä vammaisten palveluista ja kuljetuspalveluista

Kysymyksiä esteettömyydestä ja osallisuudesta

Kysymyksiä tilaisuudesta

Kysymyksiä yksityisistä palvelutuottajista ja järjestöistä palveluntarjoajina