Hyvinvointialueen investointisuunnitelma hyväksyttiin

Julkaistu: 27.9.2022 16.32

Aluevaltuusto hyväksyi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2023–2026 ja 2024–2027.

Investointisuunnitelma

Aluevaltuuston hyväksymä investointisuunnitelma vuosille 2023–2026 ja 2024–2027 on tehty tulevaisuudessa toteutettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta.

Suunnitelma sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista sekä tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden luovutuksista. Investointisuunnitelma esitetään valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle hyväksyttäväksi.

Järjestöjen toimintaedellytysten edistäminen

Aluevaltuusto päätti valtuuttaa aluehallituksen hyväksymään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamisen siirtymävaiheessa 1.1.2023-31.12.2023.

Hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset

Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen vastuulle suoraan siirtyvistä sopimuksista. Palvelu- ja tavarahankintasopimukset liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen. Siirtyvissä sopimuksissa on mukana myös yhteistyösopimuksia.

Lisäksi on tunnistettu potentiaalisia sopimuksia ja vastuita, joiden siirtymisestä päätetään myöhemmin. Nämä sopimukset liittyvät tyypillisesti ICT-palveluihin ja tukipalveluihin, kuten ruoka- ja puhtauspalveluun sekä logistiikkaan.

  • Aluevaltuusto