Hyvinvointialuestrategia eteni aluehallitukselta aluevaltuustolle

Julkaistu: 10.10.2022 14.17Päivitetty: 14.10.2022 10.38

Aluehallitus käynnisti strategiatyön huhtikuussa 2022. Länsi-Uudenmaan ensimmäisen hyvinvointialuestrategian työstämiseen ja muodostamiseen ovat osallistuneet eri sidosryhmät ja henkilöstö. Työn aikana kartoitettiin toimintaympäristön nykytilaa ja tarkasteltiin tulevaisuuden ennusteisiin perustuvia muutoksia alueella. Aluehallitus päätti kokouksessaan hyvinvointialuestrategian esittämisestä hyväksyttäväksi aluevaltuustolle.

Hyvinvointialuestrategiaa valmisteltu laajan joukon yhteistyöllä

Hyvinvointialuestrategiaa on työstetty yhdessä luottamushenkilöiden kanssa seminaareissa yhdessä alueen kuntien vammais- ja vanhusneuvostojen sekä nuorisovaltuuston edustajien kanssa. Luottamushenkilöiden ja vaikuttamistoimielinten edustajien kanssa keskityttiin hyvinvointialueen perustehtävän, arvojen ja strategisten linjauksien sekä päämäärien työstämiseen. 

Asukkaille, henkilöstölle, yhdistyksille, yhteistyökumppaneille ja yrityksille toteutettiin verkossa sähköinen kysely arvoista ja strategian tärkeimmistä painospisteistä. Strategiaa valmisteltiin myös kuntien ja kuntayhtymien sekä pelastuslaitoksen muodostamassa ryhmässä, useissa valmisteluhenkilöstön kokouksissa, yhteistoimintaelimen kokouksissa ja henkilöstölle suunnatuilla foorumeilla. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuestrategia liitteenä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen avustukset

Aluehallitus päätti myöntää avustuksia 1.1.2023 - 31.12.2023 väliselle ajalle Länsi-Uudenmaan kuntien sote-toimielinten vuodelle 2022 myöntämien avustusten mukaisesti. Länsi-Uudenmaan kymmenestä kunnasta viisi on ilmoittanut myöntävänsä sote-järjestöavustuksia: Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja ja Raasepori. Toimintavuoden 2023 avustuksien myöntäminen liittyy järjestöjen toiminnan jatkuvuuden takaamiseen siirtymävaiheessa. Hallintosäännön mukaisesti tulevaisuus- ja kehittämislautakunta aloittaa varsinaisten avustuskriteerilinjausten valmistelun vuoden 2024 avustusten osalta. Tässä yhteydessä on huomioitava hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, avustuksen perusteet hyvinvointialueen toiminnan kannalta sekä järjestöjen yhdenvertainen kohtelu.

Espoo Catering

Aluehallitus päätti ostaa Espoo Catering Oy:n osakkeen Espoon kaupungilta mahdollistaakseen ateriapalveluiden hankkimisen yhtiöltä.

  • Aluehallitus